Projekt:Batchuppladdningsmöte/Ledningsrapport

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Status per 2013-12-16 STATUS:
STATUS orsak Mötet inställt.
Utförda aktiviteter Progress mot mål Dragna erfarenheter KOSTNAD – Budget, Aktuell & Prognos uppföljning kr

Se Slutrapport

Se Slutrapport. Ett problem med projektet är att det utgick från ett behov från vår sida snarare en efterfrågan från frivilliga. Mer tid i att hitta intresserade personer skulle ha behövts för att få in personer utifrån. Kan det vara värt att köra en-till-en träning med det fåtal som är intresserade? Det kan dock kräva en del förberedelse med kursplan och liknande (vilket kanske kan göras tillsammans med andra chapters).

Rekommendation till fortsättning: Se till att batchuppladdningsdokumentationen även tar höjd för en kursplan.

 • Budget
  5.000 Arbetstid
  5.000 övrigt
 • Aktuell
  3 060.95 Arbetstid
  0 övrigt
 • Prognos
  3 060.95 Arbetstid
  0 övrigt
Aktuella huvudsakliga RISKER Öppna huvudsakliga PROBLEM OMFATTNING – Aktuella förslag till förändringar
 • P.g.a. att mötet ska hållas innan årskiftet fanns inte möjlighet att kombinera detta med ett möte för GLAM personal om deras förberedelser och ansvar.
 • Intresse bland wiki(p|m)edianer är väldigt litet.

Se Slutrapport