Ämne på Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2012

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Lokal Profil (diskussionbidrag)
Lite osäker på om det är här eller på commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Sweden som diskussionen bör föras men hur som helst

Min fundering är om vi har spikat vilka typer av monument som ska ingå i WLM 2012? Jag antar att BBR och Fornminnen kommer att ingå men hur blir det med förra årets "övriga"-kategori? Själv föreslår jag att vi antingen plockar bort denna kategorin eller eller åtminstone begränsar den till några fåtal kategorier för vilka vi kan hitta definitiva listor (t.ex. commons:Commons:Kulturmärkning_av_fartyg).

För just K-märkta fartyg har jag pratat med Maritima museet för att se ifall vi kunde få tillgång till deras lista i icke-pdf format samt ifall de använde sig av några interna id. På deras svar verkar det som om de är på gång att omstrukturera listan så vi får se vad som händer.

På BBR fronten har jag nu genererat nya listor baserade på 2012-03-01 utdraget från deras databas. Jag har ännu inte uppdaterat wikipedialistorna (bortsett från de kyrkolistor där vi visste att det saknades flera poster) då jag fortfarande försöker finna ett praktiskt sätt att identifiera uppdateringar/rättelser jämfört med förra utdraget.

Vad gäller fornminnen hade jag tidigare i december en diskussion med Achird (som bidrog med merparten av fornminnesbilderna) om vilka utav FMIS alla 1.2 millioner poster som skulle kunna fungera i WLM 2012. Anledningen till detta var att, utöver det stora antalet poster, finns det flera poster som inte är av praktiskt intresse då de handlar om bortplockade objekt eller andra platser/objekt som inte går att fotografera. Han beskrev en filtreringsprocess som i första hand får ner antalet poster till 370.000 (fasta lämningar) och efter vidare filtrering får ner antalet poster till 220.000 eller 125.000 (fasta lämningar som kan kännas igen av lekmän).

ArildV (diskussionbidrag)

Mycket klokt.

Jag skulle föreslå att vi ta bort kategorin övrigt i år och går på:

  • BBR
  • K-märkta fartyg
  • Fornminnesregistret

Filtreringen låter som en mycket god idé.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Ska ta en titt på den praktiska tillämpningen av filtreringen. Förhoppningsvis kan jag få ihop ett testdataset som kan användas som underlag för mall/list konstruktion.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Här kommer en uppdatering kring listorna samt en fråga ang

BBR: Det har visat sig att även utdraget för 2012-03-01 är inkomplett. Jag tror mig ha identifierat varför vissa anläggningar saknas (skillnad mellan lagskydd för anläggningar och de byggnader som ingår). Jag har kontaktat BBR för att klargöra ifall det är en avsiktlig skillnad och borde få ett andra svar under den kommande veckan. Ifall problemet kvarstår i deras listor kan våra listor ändå kompletteras med data från K-Samsök, efter det att jag identifierat alla de påverkade anläggningarna.

K-märkta fartyg / Maritima museet: Jag har inte fått något vidare svar från Maritima unika id för fartygen samt angående möjligheten till ett icke-pdf utdrag av deras lista. Även om det skulle vara trevligt att ha med dessa i årets WLM så funderar jag på om det verkligen är värt besväret (extra uppladdningsformulär, alternativt id-fält, brist på koordinater, möjlig förvirring för deltagare) för enbart 103 objekt.

FMIS: Då Fornsök har stängt av sin datauttag-funktion samt de fälten vi önskar filtrera på inte finns med i K-Samsök har jag kontaktat Fornsök för att se ifall jag kunde få ett utdrag direkt från dem. De är väldigt intresserade av ett starkare deltagande av fornminnen i årets WLM och har erbjudit oss två alternativ för datauttag.

  • Det första är ett uttag baserat på exakt den filtreringsprocess som utarbetades med Achid, med exakt de fält vi begär. Detta tar dock tid och kan tidigast vara färdigt nån gång i maj.
  • Det andra alternativet är baserat på ett existerande uttag som sedan filtreras kraftigt inspirerat av den tidigare nämnda filtreringsprocessen och innehåller merparten av de fält vi begär. En exakt filtrering kan inte ske p.g.a. att inte alla data fält ingår i uttaget. De fält som saknas är främst sådana som skulle underlätta identifikationen av alternativa namn på ett objekt. Skillnaden i filtreringen är främst den att enstaka borttagna/förstörda fornminnen kan smyga sig in på listan. Detta alternativ ger os tillgång till uttaget mycket snabbare och är även det alternativ Fornsök finner lättare.

Jag lutar mot det andra alternativet. Att få tillgång till datan tidigare förbättrar våra möjligheter att fixa listorna i god tid innan tävlingen. Problemet som jag ser det är främst att ett sådant urval kan vara svårare att bygga vidare på för WLM2013. Dock har jag även blivit informerad om att FMIS kommer att migrera sin databas under året så det är möjligt att processen för nästa år hade blivit annorlunda oavsett vilket. Hur som helst om det finns invändningar/åsikter om vilket alternativ vi bör köra på så hojta till här, eller över e-mail, under de nästkommande dagarna.