Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2012

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Vad har hänt med huvusidan?

2
Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag ville länka till tävlingssidan för utomstående, men den är inte ens tillgänglig? Borde väl som den för 2011 finnas tillgänglig om än med museimärkning.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Den är tillfälligtvis nere på grund av säkerhetshål. Det ligger på Holgers agenda att sätta upp den igen.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Ska fartyg verkligen ingå i årets tävling? Jag trodde att vi bestämt oss för att enbart ha med BBR och FMIS?

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Statens Maritima Museer är med i CMS-samarbetet vi har inlett, dom har gjort om PDFen från förra året till en lista och dom vill ha in nya bilder att använda på sidorna. Det och att dom sen vi hade några första möten i juni har lovat att vi ska få ett utdrag ur deras databas med alla k-märkta fartyg gör att dom varit, och fortfarande är med i diskussionerna.

Ainali (diskussionbidrag)

Det låter bra, men nu börjar det bli dags att påminna dem att det bara är nio dagar kvar till tävlingen startar :)

Lokal Profil (diskussionbidrag)

OK. Då skapar jag ett uppladningsformulär f6r skepp på Commons. Antar att skeppsnamn får duga som id tills vidare. Det kommer nog kräva mer manuellt arbete efteråt men det får bli en senare fr9ga.

Lokal Profil (diskussionbidrag)
Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Äntligen! Till slut har jag fått en dump från SMM. Vemvarhur kan vi hjälpas åt att få till det som behövs ur den för att det ska bli listor och tabeller? Det är 326 fartyg och 50 fält med data, men en hel del går att filtrera bort.

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Lista i ofriserad* form finns här. Jag har den som CVS-tabell också för den som föredrar det.

 • adress, postort och postnummer till ägare är borttaget
Lokal Profil (diskussionbidrag)

Min första observation är att namn antagligen är de b8sta att använda som id vid uppladdning då inget annat av id-typerna är ifyllt för alla fartygen. Det är inte idealiskt som id men vad kan man göra?

Fält som imho kan vara värda att använda i en lista (i stil med de för BBR och FMIS):

 • Nuvarande_namn
 • Signalbokstäver
 • Hemmahamn (även ett naturligt värde att dela upp listorna efter)
 • Sjösättningsdatum
 • Varv
 • Skrovmaterial
 • Antal_master (tillsammans med skrovmaterial borde detta göra dem enklare att identifiera)
 • Längd_ö_a (möjligen även de övriga dimensionerna kombinerade till ett fält.)
 • Ursprunglig_funktion
 • Ursprunglig_typ (Nuvarande typ verkar inte innehålla några värden)
Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Namn eller Signalbokstäver, det är tio fartyg som saknar signalbokstäver (varav ett har reg-nr). SMMs lista använder oftast signalbokstäverna som länk om det gör någon skillnad. Ägaruppgifter kan vara intressant att ha med som koppling till andra artiklar också.

Fornminnen och uppdelning i listor

7
Lokal Profil (diskussionbidrag)

min diskussionssida på Commons försökte vi klura ut hur Fornminneslistorna bäst kan delas upp. Med ca. 150.000 poster så fungerar inte längre den länsuppdelning som vi använde för BBR. Min tanke är att antingen dela upp listorna per kommun (många listor av varierande storlek men utöver Gotland borde ingen vara för stor) alternativt att göra olika typer av uppdelning beroende på vilken typ av monument det är. En uppdelning med antal monument per typ och per län finns på den ovan nämnda diskussionssidan.

På grund av diverse IRL åtaganden har listgenereringen avstannat p.g.a. bristen på en naturlig uppdelning. Men med tanke på att WLM nu börjar nalkas så behövs ett beslut i frågan. Om det finns synpunkter/förslag så lämna dem gärna i Commonsdiskussionen. Jag kommer vara borta tre-fyra dagar och vet inte hur bra internettillgång jag kommer att ha men tidsplanen är att generera listor i början av nästa vecka.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, med så många objekt så måste vi nog gå ner på kommunnivå för att det ska bli hanterbart så det har mitt fulla stöd.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Ser ut att bli kommunniva (med ytterligare uppdelning for atminstonne Gotland). sv:Mall:FMIS ar nu skapad pa sv.wiki som grund for listorna.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Det finns även en fråga kring huruvida listorna bör bo i huvudnamnrymden.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, jag kan hålla med om att den uppdelningen kanske bör vara i Wikipedia-namnrymden. Vi bör nog även lyfta det till diskussion på svwp.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Har troligen daligt med internetanslutning denna helgen (som startar om 30min) sa ifall nagon skulle kunna vara snall och ta diskussionen pa sv.wiki bybrunnen och forsoka styra upp ett beslut under helgen sa forsoker jag fa upp alla listorna i borjan av nasta vecka (sa att listorna kan skordas in i WLM databasen). /Lokal Profil (diskussion) 24 augusti 2012 kl. 15.06 (CEST)

Kulturarvsdagen 9 september

2
Ainali (diskussionbidrag)
Ainali (diskussionbidrag)
 1. Ska vi premiera monument som inte hade foton innan tävlingen startade?
 2. Ska vi ha bonuspris för uppladdade bilder på flest unika monument (istället för som förra året flest uppladdade bilder)?
ArildV (diskussionbidrag)

1. nja, tanken är god men vi måste hitta ett smidigt sätt att göra det på som är förutsägbart för deltagarna som måste enkelt kunna se vilka objekt som är fotograferade, finns det tid och möjligheter för att lösa det på ett smidigt sätt innan tävlingen startar. 2. ja, definitivt!

Öppna datakällor 2012

8
Ainali (diskussionbidrag)

Här finns pengar att söka för att göra data öppna. Kan det vara värt att söka något där för att kunna få någon att jobba med lite tekniska bitar, kanske statistik om bilder i tävlingen, Commons i allmänhet, monument i världen eller något liknande?

ArildV (diskussionbidrag)

Tycker vi ska göra ett försök. Frågan är om vi skulle göra ett försök med en liknade ansökan som vi gjorde till internetfonden. Uppgifterna vi skisserade för de tänkta praktikanterna där passar väl in i två av dom syften som nämns i utlysningen:

 • Offentliga öppna data (Public Sector Information) görs tillgängliga
 • API:er och andra systemlösningar för att göra öppna data tillgängliga

Kanske skulle vi höra med RAÄ om de vill vara med i projektansökan (även offentlig sektor kan söka pengarna) och det skulle kunna öka tyngden i ansökan.

Hannibal (diskussionbidrag)

WikiData skulle kunna vara en del av ansökningen också?

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, WikiData passar väl egentligen ännu bättre in på denna fond, men ligger ju utanför vår verkamhetsplan för året. Och när den redan är så omfattande tror jag att det är bättre att försöka göra det som vi redan har där så bra som möjligt.

Hannibal (diskussionbidrag)

Visserligen, men när verksamhetsplanen skrevs fanns inte WikiData på kartan. En bra verksamhetsplan är flexibel. Men oaktat det håller jag med dig om att vi bör fokusera på andra delar. Och det här kanske betyder att hela den här ansökan faller utanför vår verksamhetsplan. Jag är osäker - jag har bara skummat igenom utlysningen.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Nja, WMDE har redan 10 utvecklare som skaffa systemet först. Och än länge än det är inte färdig är det menigslös att börja fylla upp det med data.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag tror varken att jag eller Lennart menade att någon skulle fylla på data, utan kanske på något sätt hjälpa projektet med en väl avgränsad uppgift, kanske att skriva dokumentation eller göra lokalisering. Men jag tror ändå att det här kan ligga utanför vad vi mäktar med.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, jag tror att en medansökan från RAÄ, där de har så att säga samma roll som vi har i deras WiR kan vara en bra modell. Det blir ju ytterligare en naturlig förlängning på samarbetet och visar ju på att vi har upparbetade kanaler för samarbetet.

Lokal Profil (diskussionbidrag)
Lite osäker på om det är här eller på commons:Commons:Wiki Loves Monuments 2012 in Sweden som diskussionen bör föras men hur som helst

Min fundering är om vi har spikat vilka typer av monument som ska ingå i WLM 2012? Jag antar att BBR och Fornminnen kommer att ingå men hur blir det med förra årets "övriga"-kategori? Själv föreslår jag att vi antingen plockar bort denna kategorin eller eller åtminstone begränsar den till några fåtal kategorier för vilka vi kan hitta definitiva listor (t.ex. commons:Commons:Kulturmärkning_av_fartyg).

För just K-märkta fartyg har jag pratat med Maritima museet för att se ifall vi kunde få tillgång till deras lista i icke-pdf format samt ifall de använde sig av några interna id. På deras svar verkar det som om de är på gång att omstrukturera listan så vi får se vad som händer.

På BBR fronten har jag nu genererat nya listor baserade på 2012-03-01 utdraget från deras databas. Jag har ännu inte uppdaterat wikipedialistorna (bortsett från de kyrkolistor där vi visste att det saknades flera poster) då jag fortfarande försöker finna ett praktiskt sätt att identifiera uppdateringar/rättelser jämfört med förra utdraget.

Vad gäller fornminnen hade jag tidigare i december en diskussion med Achird (som bidrog med merparten av fornminnesbilderna) om vilka utav FMIS alla 1.2 millioner poster som skulle kunna fungera i WLM 2012. Anledningen till detta var att, utöver det stora antalet poster, finns det flera poster som inte är av praktiskt intresse då de handlar om bortplockade objekt eller andra platser/objekt som inte går att fotografera. Han beskrev en filtreringsprocess som i första hand får ner antalet poster till 370.000 (fasta lämningar) och efter vidare filtrering får ner antalet poster till 220.000 eller 125.000 (fasta lämningar som kan kännas igen av lekmän).

ArildV (diskussionbidrag)

Mycket klokt.

Jag skulle föreslå att vi ta bort kategorin övrigt i år och går på:

 • BBR
 • K-märkta fartyg
 • Fornminnesregistret

Filtreringen låter som en mycket god idé.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Ska ta en titt på den praktiska tillämpningen av filtreringen. Förhoppningsvis kan jag få ihop ett testdataset som kan användas som underlag för mall/list konstruktion.

Lokal Profil (diskussionbidrag)

Här kommer en uppdatering kring listorna samt en fråga ang

BBR: Det har visat sig att även utdraget för 2012-03-01 är inkomplett. Jag tror mig ha identifierat varför vissa anläggningar saknas (skillnad mellan lagskydd för anläggningar och de byggnader som ingår). Jag har kontaktat BBR för att klargöra ifall det är en avsiktlig skillnad och borde få ett andra svar under den kommande veckan. Ifall problemet kvarstår i deras listor kan våra listor ändå kompletteras med data från K-Samsök, efter det att jag identifierat alla de påverkade anläggningarna.

K-märkta fartyg / Maritima museet: Jag har inte fått något vidare svar från Maritima unika id för fartygen samt angående möjligheten till ett icke-pdf utdrag av deras lista. Även om det skulle vara trevligt att ha med dessa i årets WLM så funderar jag på om det verkligen är värt besväret (extra uppladdningsformulär, alternativt id-fält, brist på koordinater, möjlig förvirring för deltagare) för enbart 103 objekt.

FMIS: Då Fornsök har stängt av sin datauttag-funktion samt de fälten vi önskar filtrera på inte finns med i K-Samsök har jag kontaktat Fornsök för att se ifall jag kunde få ett utdrag direkt från dem. De är väldigt intresserade av ett starkare deltagande av fornminnen i årets WLM och har erbjudit oss två alternativ för datauttag.

 • Det första är ett uttag baserat på exakt den filtreringsprocess som utarbetades med Achid, med exakt de fält vi begär. Detta tar dock tid och kan tidigast vara färdigt nån gång i maj.
 • Det andra alternativet är baserat på ett existerande uttag som sedan filtreras kraftigt inspirerat av den tidigare nämnda filtreringsprocessen och innehåller merparten av de fält vi begär. En exakt filtrering kan inte ske p.g.a. att inte alla data fält ingår i uttaget. De fält som saknas är främst sådana som skulle underlätta identifikationen av alternativa namn på ett objekt. Skillnaden i filtreringen är främst den att enstaka borttagna/förstörda fornminnen kan smyga sig in på listan. Detta alternativ ger os tillgång till uttaget mycket snabbare och är även det alternativ Fornsök finner lättare.

Jag lutar mot det andra alternativet. Att få tillgång till datan tidigare förbättrar våra möjligheter att fixa listorna i god tid innan tävlingen. Problemet som jag ser det är främst att ett sådant urval kan vara svårare att bygga vidare på för WLM2013. Dock har jag även blivit informerad om att FMIS kommer att migrera sin databas under året så det är möjligt att processen för nästa år hade blivit annorlunda oavsett vilket. Hur som helst om det finns invändningar/åsikter om vilket alternativ vi bör köra på så hojta till här, eller över e-mail, under de nästkommande dagarna.

ArildV (diskussionbidrag)

Jag har åtagit mig att skriva en plan för Wiki Loves Monument 2012. Det vore värdefullt med att få in idéer på hur vi ska utveckla tävlingen i år. Vi har alla chanser att göra det bättre, större och enklare i år.

Två punkter ser jag som viktiga i år:

 • vi måste synas bättre både nationellt och lokalt. För att göra det behöver vi har fler evenemang runt om i Sverige tillsammans med lokala samarbetspartner. Ett led i förberedelserna är att testa konceptet Wikipedia Takes. Ett testevenemang är under utveckling här.
 • vi bör försöka utveckla den tekniska biten. Det kräver att det finns personer med i gruppen från början som har adekvata kunskaper, och kan förverkliga de idéer som finns och föra en dialog med experterna hos våra samarbetspartner.

Viktiga punkter för att nå dit:

 • vi behöver redan under våren utse en projektledare och skapa en grupp kring vederbörande med personer med relevanta kunskaper. det är en lärdom från förra året, det saknas helt enkelt personer som kunde göra vissa saker och tävlingsledningen var hela tiden beroende av att någon annan utanför gruppen skulle hjälpa till.
 • tävlingen behöver en vettig budget som tillåter lokala arrangemang under september.

Övrig punkt:

 • en ambitiösare upplagd tävling kräver mycket tid av projektledare, frågan om ersättning bör utgå bör diskuteras. En deltidstjänst under augusti/september är en möjlighet.

Frågor som kräver svar:

 • Hur ska vi göra med byggnadsminnen i exempelvis Stockholm eller Sundsvall där det redan finns bilder?

Möjligheter:

 • Utveckla samarbetet med framförallt RAÄ (även om det inte är klart än eller helt förankrat, det finns goda möjligheter att vi kan få en hel del hjälp där).

Men nu skulle jag vilja ha alla idéer från er. Vad saknade ni förra året, hur kan vi göra det bättre i år, nya förslag?

Adville (diskussionbidrag)

När det gäller Sthlm och Sundsvall: Byggnaderna kanske finns, men man kan gå in på detaljer och kanske ta bilder inifrån. Många hus har otroligt vackra detaljer som man kan älska att se på.

ersättning: Ja, bör utgå tycker jag

Möjligheter: Går det inte att göra ett massutskick till stadsbiblioteken i alla städer och göra reklam för tävlingen. Några kanske nappar på det och kan vara lite behjälpliga med uppladdning? (Då kan man samtidigt nå ut som i punkt 1 att synas bättre lokalt)

Tekniken: Kan ej lova något, men att sätta upp affisch på KTH om "volontärarbete" för att hjälpa till med att utveckla tekniken (eventuellt att man kan få en biobiljett som tack, eller något, och ett intyg från Wikimedia att man har hjälpt till med utvecklingen... bra på CV). Kanske någon datortjej (eller kille) nappar.

ArildV (diskussionbidrag)

Kanske kunde föreningen gå längre och erbjuda en praktikplats under sommaren/hösten för en student från KTH eller motsvarande skola? Om studenten dessutom får vara med i själva projektgruppen borde det vara en attraktiv praktikplats och bra merit.

Adville (diskussionbidrag)

Jag är ganska ny på wikimedia, så jag ville inte skriva för mycket ;-) Går det (och kan utlysas på fler skolor än KTH, för rättvisans skull) så skulle det nog vara lättare att få någon kunnig (karlstad bör väl ha många som är duktiga på wiki-programmering, eftersom det finns en wiki-kurs där). Jag erbjuder mig att sätta upp lappar i Haninge (data och byggingenjörer, men jag kna nog fixa med någon som kan sätta upp vid kista med. Får skaffa mig kontakter :-)

Adville (diskussionbidrag)

Hörde mig för med en student aktiv inom stud. org i Handen, KTH. Han sa det lät väldigt intressant och att det är en väldigt bra idé att höra med data-ing-studenterna. Både i detta exemplet och om det är andra med. Adville 1 februari 2012 kl. 10.18 (CET)

Det finns inga äldre ämnen