Ämne på Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2012

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Öppna datakällor 2012

8
Ainali (diskussionbidrag)

Här finns pengar att söka för att göra data öppna. Kan det vara värt att söka något där för att kunna få någon att jobba med lite tekniska bitar, kanske statistik om bilder i tävlingen, Commons i allmänhet, monument i världen eller något liknande?

ArildV (diskussionbidrag)

Tycker vi ska göra ett försök. Frågan är om vi skulle göra ett försök med en liknade ansökan som vi gjorde till internetfonden. Uppgifterna vi skisserade för de tänkta praktikanterna där passar väl in i två av dom syften som nämns i utlysningen:

  • Offentliga öppna data (Public Sector Information) görs tillgängliga
  • API:er och andra systemlösningar för att göra öppna data tillgängliga

Kanske skulle vi höra med RAÄ om de vill vara med i projektansökan (även offentlig sektor kan söka pengarna) och det skulle kunna öka tyngden i ansökan.

Hannibal (diskussionbidrag)

WikiData skulle kunna vara en del av ansökningen också?

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, WikiData passar väl egentligen ännu bättre in på denna fond, men ligger ju utanför vår verkamhetsplan för året. Och när den redan är så omfattande tror jag att det är bättre att försöka göra det som vi redan har där så bra som möjligt.

Hannibal (diskussionbidrag)

Visserligen, men när verksamhetsplanen skrevs fanns inte WikiData på kartan. En bra verksamhetsplan är flexibel. Men oaktat det håller jag med dig om att vi bör fokusera på andra delar. Och det här kanske betyder att hela den här ansökan faller utanför vår verksamhetsplan. Jag är osäker - jag har bara skummat igenom utlysningen.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Nja, WMDE har redan 10 utvecklare som skaffa systemet först. Och än länge än det är inte färdig är det menigslös att börja fylla upp det med data.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag tror varken att jag eller Lennart menade att någon skulle fylla på data, utan kanske på något sätt hjälpa projektet med en väl avgränsad uppgift, kanske att skriva dokumentation eller göra lokalisering. Men jag tror ändå att det här kan ligga utanför vad vi mäktar med.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, jag tror att en medansökan från RAÄ, där de har så att säga samma roll som vi har i deras WiR kan vara en bra modell. Det blir ju ytterligare en naturlig förlängning på samarbetet och visar ju på att vi har upparbetade kanaler för samarbetet.