Ämne på Diskussion:Arbetstid för anställda

Hoppa till navigering Hoppa till sök
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag tycker att flextidssaldot är på tok för litet. Har man ett större event som behöver anordnas, som sedan pågår under ett par dar till sent på kvällarna och sedan måste skrivas om på bloggar, rapportera vad som hänt etc. i efterhand blir det ibland omöjligt att hinna ta ut timmarna mellan eventen om de ligger tätt tillsammans. Nästa vår kommer vi inom ramen för Europeana Awareness att anordna minst 3 event plus Wiki Loves Public Art (WLPA) fram till maj (två stycken i april och ett i maj med koppling till WLPA) och då kommer det vara väldigt svårt att ta ut speciellt många timmar. Det här är ett problem som jag och Lennart varit medvetna om när vi planerade in dem (vi hade tyvärr begränsade möjligheter att styra när vi placerade in dem då vi, just för att begränsa arbetsinsatsen som krävts, hängt upp dem på event som chaptren redan planerat). Därtill är ju vissa veckor mer intensiva av andra orsaker. Efter maj kommer det dock att bli mycket lugnare och vi har gjort den planering vi gjort med ett mycket större flextidssaldot i åtanke. Som exempel har Jakob och Axel haft 70 respektive 80 plustimmar i flextid på tidigare jobb de haft.

Med vänliga hälsningar,

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag håller med John om att flexsaldot är för litet enligt det nya förslaget. Vissa perioder är arbetsbelastningen högre och då är det bra att inte begränsas av ett allt för lågt satt tak.

Hannibal (diskussionbidrag)

Som John skrev ovan har vi varit medvetna om att det kommer att bli betydligt större behov under nästa år än i år. I stort sett (lite orättvist, men för att ge en bild) har vi ägnat åt planering och förberedelser i år, medan nästa år kommer att bli utförar-året inom projektet. Utförardelen kommer med 100%:s säkerhet innebära arbete utanför vanlig arbetstid. John har visat och sagt sig vara beredd att jobba under de förutsättningarna, och vi ser båda de förutsättningarna som en naturlig del av projektet. Därför behöver vi "vildare" flextid.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag vill peka på den första meningen en gång till ifall någon har missat den. Som förslaget är skrivet så kommer de som har träffat överenskommelse enligt § 4.1.3 (dvs att inte få övertidsersättning mot att få extra semesterdagar) inte att omfattas av flextid.

Hannibal (diskussionbidrag)

Det missade jag, eftersom det var lite märkligt formulerat: "För tjänsteman som arbetar heltid och ingen överenskommelse enligt § 4.1.3 har träffats är arbetstiden enligt arbetstidsavtalet i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka och flextid tillämpas". Jag ville inte ändra eftersom det ser så officiellt ut, men rent språkligt skulle jag för tydlighets skull skriva: "I genomsnitt är arbetstiden för tjänstemän som arbetar heltid 40 timmar per helgfri vecka, enligt arbetstidsavtalet. Flextid tillämpas. Om parterna har kommit överens om [XXX] enligt § 4.1.3 gäller [YYY]." eller liknande.