Diskussion:Arbetstid för anställda

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Då vi har personal och engagerade i andra länder bör det förtydligas i policyn att det som åsyftas är "svensk tid" under rubriken Arbetstidens förläggning.

Semesterdagar vid deltid

1
Eric Luth (WMSE) (diskussionbidrag)
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag tycker att flextidssaldot är på tok för litet. Har man ett större event som behöver anordnas, som sedan pågår under ett par dar till sent på kvällarna och sedan måste skrivas om på bloggar, rapportera vad som hänt etc. i efterhand blir det ibland omöjligt att hinna ta ut timmarna mellan eventen om de ligger tätt tillsammans. Nästa vår kommer vi inom ramen för Europeana Awareness att anordna minst 3 event plus Wiki Loves Public Art (WLPA) fram till maj (två stycken i april och ett i maj med koppling till WLPA) och då kommer det vara väldigt svårt att ta ut speciellt många timmar. Det här är ett problem som jag och Lennart varit medvetna om när vi planerade in dem (vi hade tyvärr begränsade möjligheter att styra när vi placerade in dem då vi, just för att begränsa arbetsinsatsen som krävts, hängt upp dem på event som chaptren redan planerat). Därtill är ju vissa veckor mer intensiva av andra orsaker. Efter maj kommer det dock att bli mycket lugnare och vi har gjort den planering vi gjort med ett mycket större flextidssaldot i åtanke. Som exempel har Jakob och Axel haft 70 respektive 80 plustimmar i flextid på tidigare jobb de haft.

Med vänliga hälsningar,

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag håller med John om att flexsaldot är för litet enligt det nya förslaget. Vissa perioder är arbetsbelastningen högre och då är det bra att inte begränsas av ett allt för lågt satt tak.

Hannibal (diskussionbidrag)

Som John skrev ovan har vi varit medvetna om att det kommer att bli betydligt större behov under nästa år än i år. I stort sett (lite orättvist, men för att ge en bild) har vi ägnat åt planering och förberedelser i år, medan nästa år kommer att bli utförar-året inom projektet. Utförardelen kommer med 100%:s säkerhet innebära arbete utanför vanlig arbetstid. John har visat och sagt sig vara beredd att jobba under de förutsättningarna, och vi ser båda de förutsättningarna som en naturlig del av projektet. Därför behöver vi "vildare" flextid.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag vill peka på den första meningen en gång till ifall någon har missat den. Som förslaget är skrivet så kommer de som har träffat överenskommelse enligt § 4.1.3 (dvs att inte få övertidsersättning mot att få extra semesterdagar) inte att omfattas av flextid.

Hannibal (diskussionbidrag)

Det missade jag, eftersom det var lite märkligt formulerat: "För tjänsteman som arbetar heltid och ingen överenskommelse enligt § 4.1.3 har träffats är arbetstiden enligt arbetstidsavtalet i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka och flextid tillämpas". Jag ville inte ändra eftersom det ser så officiellt ut, men rent språkligt skulle jag för tydlighets skull skriva: "I genomsnitt är arbetstiden för tjänstemän som arbetar heltid 40 timmar per helgfri vecka, enligt arbetstidsavtalet. Flextid tillämpas. Om parterna har kommit överens om [XXX] enligt § 4.1.3 gäller [YYY]." eller liknande.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Jag tycker flextidsramarna är för vida: Föreslår i stället:

07:00-09:00 på morgonen + 15:00-19:00 på kvällen

Motivering: Som jag ser det är viktigaste motivering för vår del beträffande flextid att underlätta för småbarnsföräldrars dagislämning och -hämtning. Den flexen bör då räcka.

Flex till 19:00 är redan det generöst (för generöst?). Jag ser inte poängen ur arbetsgivarsynpunkt med att man arbetar alltför mycket regelbundet på oregelbundna tider.

Kanske är det tänkt att vida flextider ska underlätta för arbete i kontakt med frivilliga i och utom föreningen? Men tillgodoses detta inte med att en arbetsledare (verksamhetschefen) beordrar övertid och då är mer sparsam med sådant?

När det gäller minibemanningstid är jag förmin del nöjd med den litet kortare 09:00-16:00, men det är en bagatell i sammanhanget. Boberger (diskussion) 29 oktober 2012 kl. 22.21 (CET)

(flyttad från fel sida)

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Gemensamt svar från oss på kansliet:

  • Flextider kan med fördel nyttjas av andra än de som gör det i rollen som småbarnsförälder. Den 7 november hade vi till exempel skrivstuga på Stockholms universitet. Tiderna för detta är 16.00 - 21.00. Ska vi då arbeta till 19.00 i tjänst och sedan som frivilliga? Eller alternativt be om beslut från överordnad för att kunna arrangera dessa event?
  • Vissa veckor är det mer än andra veckor. Det är möjligt att detta skulle kunna gå att jämna ut. Under vecka 44 var det skolmässor i Göteborg och Stockholm vilket gjorde att det flexades en del för att hinna med samt kunna arbeta extra långa dagar några dagar i förväg samt under själva mässorna. Hur ska detta vara möjligt om vi ej kan flexa mer?
  • Vår organisation är i huvudsak väldigt digital. Material som skrivs och produceras sker via webben och det ger de anställda möjlighet att arbeta på platser och tider som passar bäst för stunden. Ibland behöver man sitta på en tyst avskild plats för att kunna tänka, ibland kommer skrivlusten när man minst anar det.
  • Som internationell förening behöver vi vara öppna för möjligheten att telefonmöten sker på udda tider.
  • Som anställda sätter vi alla även ett stort värde på flextiden och anser det vara en viktig orsak till vår uppskattning av jobbet. Vi är alla i någon mån idealister och världsförbättrare som behöver ha möjligheten att arbeta när vi får idéer och av olika orsaker behöver ta kontakt med volontärer på kvällar och helger för att klara vårt jobb så väl som möjligt.

Därför anser vi att det är bra med generösa flexramar och anser inte att dom behöver förändras. Minimibemanningen påverkas mindre av flexramarna än av möten och aktiviteter inbokade på andra håll. Ett möjligt tillägg är att införa en skrivelse om att uttag av flex inte får göra att kansliet är obemannat under den tid vi kommer fram till och att vi måste stämma av med varandra för att säkerställa öppettiderna.

Hannibal (diskussionbidrag)

1. Jag håller med kansliet här och tycker att de formulerade det mycket heltäckande. Vi är en digital, internationell organisation med många kontakter med frivilliga, och det har tydliga effekter. Organisationen består dessutom mestadels av yngre personer som är vana vid flextid. För min del finns det därför endast ett skäl att begränsa flextiden, nämligen att täcka upp arbetstider som andra organisationer, myndigheter och personer har. Så länge det finns ett "skeleton crew" på kontoret är det inga problem. Möjligen kan frågan bli en annan längre fram när organisationen anställer allt fler personer som inte behöver den typen av flextid, men jag tror att vi är mycket långt därifrån och ser ingen orsak heller till att vi ska skynda oss dithän.

Ainali (diskussionbidrag)

Svar till Axels inlägg. Alla era synpunkter beaktades på styrelsemötet och det var en lång diskussion innan vi tog ett beslut. Kommentarerna här nedan är dock helt mina egna.

  • Hela syftet med flextid är inte för att man ska kunna jobba mer utanför ordinare arbetstid. Syftet är att man ska kunna jobba mindre inom ordinarie arbetstid och då kompensera det med att jobba längre andra dagar och att kunna ta dessa beslut relativt självständigt.
  • Om en anställd upplever behov av att arbeta efter 19.00 ska beslut tas av överordnad (absolut nödvändigt om övertidsersättning ska betalas ut).
  • Syftet är alltså inte att möjliggöra långa arbetsdagar, även om den kan användas så. Om det krävs att jobba lååånga tider i tjänsten kan överordnad antingen godkänna övertid eller beordra densamme.
  • Vi är i min mening en i huvudsakligen nationell förening (till skillnad från Wikimedia Chapters Association). Det allra mesta arbetet sker i Sverige med svenska partners alternativt via asynkrona kommunikationssätt som epost och wikis. I den mån att telefonmöten måste ske på udda tider ska beslut om övertid från överordnad begäras.
  • Syftet med att vi har anställda är i första hand för att genomföra uppgifter som volontärer inte kan genomföra, just för att de kräver aktiviteter på dagtid. Om arbete på helger eller kvällar ändå krävs av en anställd kan överordnad antingen godkänna övertid eller beordra densamme men helst bör det utföras av volontärer.

Som avslutande tillägg vill jag säga att det här främst är ett sätt att få ett regelverk på plats. Med denna får ni en större frihet än vad kollektivavtalet i dag medger (där finns inte flextid upptaget alls). Om inget regelverk finns är det väldigt svårt för en arbetsgivare att agera den dag saker barkar åt skogen. Här vill jag framhålla att jag inte upplever några sådana indikationer idag. På samma sätt har jag själv redan nu en hemförsäkring, trots att det inte brinner i köket.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

@Jan Ainali (WMSE)

Jag tittade nyss närmare på vårt kollektivavtal och såg att det står (i 12.1.2)

"För påskafton som inte är sedvanlig fridag bör permission beviljas om det kan ske utan olägenhet för verksamheten hos arbetsgivaren".

Vad jag vet har vi aldrig gjort detta. Det borde föras in på sidan och vara något vi bevakar inför kommande år.

Det finns inga äldre ämnen