Arbetstid för anställda

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbetstid

För tjänsteman som arbetar heltid och ingen överenskommelse enligt § 4.2.3 i kollektivavtalet har träffats är arbetstiden enligt arbetstidsavtalet i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka och flextid tillämpas.

Arbetstidens förläggning

Arbetstiden är 08.30–17.00. Arbetstagaren är dock fri att förlägga dagens timmar när som helst på dygnet om följande omständigheter är uppfyllda:

 • Det tas minst 30 minuter rast efter 5 timmars arbete (ej betald arbetstid)
 • Arbetet kan genomföras med hänsyn till verksamhetens behov
 • Förläggningen orsakar inte ersättningar för övertid eller förskjuten arbetstid
 • Verksamhetschefen blir informerad minst ett dygn i förväg om när den kommer att förläggas

Verksamhetschef kan med ett dygns varsel beordra att arbetstid skall förläggas inom 08.30–17.00. Vid förändring av den ordinarie arbetstiden utöver detta ska den berörda tjänstemannen informeras minst en månad i förväg.

Normalt är arbetstiden förlagd till kontoret. Arbetstagaren har möjlighet att föra en dialog om tillfälliga förändringar av denna och verksamhetschefen har befogenhet att godkänna det.

Övertid och förskjuten arbetstid ska alltid vara beordrad av arbetsgivaren (§ 4.4.1).

Flextid

En förutsättning för flextid är att arbetet kan genomföras med hänsyn till verksamhetens behov, och inte orsakar ersättningar för övertid eller förskjuten arbetstid eller problem för kollegor. Flextidssaldot ska hållas inom ramen minus 10 och plus 40 timmar och beräknas dagligen. Om saldot understiger eller överstiger ramen, upphör flextiden att gälla tills saldot har korrigerats. Inarbetad flextid får endast tas ut i ledig tid. Om flextid avses tas ut motsvarande ledighet för hel dag ska verksamhetschefen informeras minst ett dygn i förväg.

Rapportering

Arbetstiden vid kontorsarbete rapporteras dagligen eller snarast efter återkomsten till det ordinarie arbetsplatsen, och är en del av arbetsuppgifterna. Lönegrundande tidrapportering ska ske i enlighet med tidsrapporteringssystemet.

Underskriven arbetstidsrapport för föregående månaden skall vara inlämnad senast den 3:e varje månad eller den första arbetsdagen i månaden.

Attesteringen sker enligt Arbets- och delegationsordningen.

Speciella överenskommelser

För tjänsteman som arbetar heltid och överenskommelse har träffats enligt § 4.2.3/§ 5.1.1 skall tillämpas samma regler, med undantag att all arbetstid som överstiger den genomsnittliga arbetstiden om 40 timmar per vecka redan är kompenserad och inte kan tas ut igen som kompensationsledighet.

Avvikelser från dessa regler kan ske efter överenskommelse med arbetsgivaren.

Semester och annan ledighet

 • Endast hela semesterdagar kan tas ut.
 • Ansökan om huvudsemester skall göras av den anställde senast 15 maj och besked om utfall på ansökan ska ges senast 1 juni.
 • Ansökan om övrig semester och annan ledighet skall göras av den anställde i rimlig tid (minst två veckor), och besked om utfall på ansökan ska ges snarast möjligt.
 • Arbetsgivare kan godkänna tjänstledighet utan lön om det inte påverkar verksamheten, för ansökan gäller samma regler som för semester.
 • Ledighet kan ges vid akuta sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvsdelning för nära anhörig. Som nära anhörig räknas oftast make, maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.
 • En dag permission ges under kalenderåret om nationaldagen infaller en lördag eller söndag, och anställningen består denna dag (§ 12.1.2).
 • Beviljande sker enligt Arbets- och delegationsordningen.

Arbetsfria dagar

enligt lag
 • nyårsdagen
 • trettondedag jul
 • första maj
 • långfredagen
 • annandag påsk
 • Kristi himmelsfärdsdag
 • nationaldagen
 • midsommardagen
 • juldagen
 • annandag jul
enligt kollektivavtal § 12.1.1
 • Dagen efter Kristi himmelsfärdsdag
 • midsommarafton
 • julafton
 • nyårsafton
halva dagar enligt kollektivavtal § 12.1.1
 • Trettondagsafton jul
 • Skärtorsdagen
 • Valborgsmässoafton
 • Dagen före Kristi himmelsfärdsdag
 • Dagen före Alla Helgons dag