Ämne på Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2013/Ansökan till Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Arbete med att utveckla listorna över fasta fornlämningar

8
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Kanske borde även arbetet med att ytterligare utveckla listorna över fasta fornlämningar inkluderas? Det skulle ju behövas även för Bohuslän och Dalslands, men även vara till fördel för alla andra län.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Baserat på följande mening: "Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid att de sökande skall kunna genomföra projekten på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt", bör en diskussion om detta och vårt samarbete med RAÄ bli än viktigare att trycka på tänker jag.

Ainali (diskussionbidrag)

Jo, jag har sett den meningen, men inte kunnat komma på hur vi skulle kunna göra en fotosafari med frivilliga att kunna beskrivas på ett vetenskapligt sätt, så jag har utelämnat det helt. Smart att nämna RAÄ, kan vi göra något mer än att nämna att vi har expertis från RAÄ i juryn?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har prövat att skriva ihop lite om kopplingen till RAÄ. Vad tror du?

Ainali (diskussionbidrag)

Behöver de utvecklas? Jag trodde att de var färdiga. På vilket sätt i så fall?

Ainali (diskussionbidrag)

Jag ser att en annan stiftelse har fått pengar för att dokumentera hällristningar förut: http://www.hallristning.se/foss_foto.htm Kanske kan man kontakta dem och fråga om de bilderna kan släppas fria?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Det skadar ju aldrig att fråga :). Fast chansen är väl rätt liten eftersom det uttalat står att det inte är för kommersiellt bruk på webbplatsen.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vad jag förstått av André så är det visa typer av fornminnen som inte finns med i våra listor, trots att det egentligen borde finnas med där (detta då de förhållandevis lätt går att identifiera och fotografera för allmänheten).