Projektdiskussion:Wiki Loves Monuments 2013/Ansökan till Carl Jacob Lindebergs Fornminnesfond

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Nu står det "30 000?" som maxbidrag. Var kommer den siffran ifrån? På webbplatsen står det "Stiftelsens kapital uppgår till 11 Mkr (mars 2005). Anslag beviljas med f n cirka 250.000 kr per år".

Ainali (diskussionbidrag)

Hmm, jag vill minnas att jag såg på någon annan sida att de har tagit emot i den storleksordningen, men jag kan inte hitta länken och kanske minns fel. I så fall kan vi ju utöka projektet till att ha anställd till att förbereda och administrera. Ska vi försöka landa på runt en fjärdedel av det totala anslaget, dvs ca 12 dagars arbete utöver det som står?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Det kan ju vara värt att skriva ett par rader till dem och berätta att vi funderar på att söka och helt enkelt fråga vad maxbeloppet som vi kan söka är. Jag föreslår att mailet går till cecilia.sundbergdanskebank.se, med kopia till hans.kindgrenbohusmus.se.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har skickat ett mail till dem nu och frågat.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag ser att du skickat in det hela nu. Kul! Hann du få svar från dem vad maxsumman är?

Arbete med att utveckla listorna över fasta fornlämningar

8
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Kanske borde även arbetet med att ytterligare utveckla listorna över fasta fornlämningar inkluderas? Det skulle ju behövas även för Bohuslän och Dalslands, men även vara till fördel för alla andra län.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Baserat på följande mening: "Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid att de sökande skall kunna genomföra projekten på ett vetenskapligt tillfredsställande sätt", bör en diskussion om detta och vårt samarbete med RAÄ bli än viktigare att trycka på tänker jag.

Ainali (diskussionbidrag)

Jo, jag har sett den meningen, men inte kunnat komma på hur vi skulle kunna göra en fotosafari med frivilliga att kunna beskrivas på ett vetenskapligt sätt, så jag har utelämnat det helt. Smart att nämna RAÄ, kan vi göra något mer än att nämna att vi har expertis från RAÄ i juryn?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har prövat att skriva ihop lite om kopplingen till RAÄ. Vad tror du?

Ainali (diskussionbidrag)

Behöver de utvecklas? Jag trodde att de var färdiga. På vilket sätt i så fall?

Ainali (diskussionbidrag)

Jag ser att en annan stiftelse har fått pengar för att dokumentera hällristningar förut: http://www.hallristning.se/foss_foto.htm Kanske kan man kontakta dem och fråga om de bilderna kan släppas fria?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Det skadar ju aldrig att fråga :). Fast chansen är väl rätt liten eftersom det uttalat står att det inte är för kommersiellt bruk på webbplatsen.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Vad jag förstått av André så är det visa typer av fornminnen som inte finns med i våra listor, trots att det egentligen borde finnas med där (detta då de förhållandevis lätt går att identifiera och fotografera för allmänheten).

Det finns inga äldre ämnen