Ämne på Diskussion:Verksamhetsplan 2014

Hoppa till navigering Hoppa till sök
Historiker (diskussionbidrag)

Det är inte konsekvent formulerat med målen. Underpunkterna inleds ibland med "Målet är...", ibland saknas den inledningen. Det gör det otydligt, och läsaren kan undra om det är ett mål eller inte. Jag ändrar därför så att det konsekvent inleds med "Målet är...".

Vid angivande av antal bör vi genomgående skriva "minst". I annat fall får vi inte överskrida antalet, eller snarare – vi skall lägga av när vi uppnått antalet. Det vore ju synd när det gäller exempelvis att "hjälpa 5 wikipedianer med kompetens och arbetstid" – skall den sjätte få nej? Vi skall naturligtvis hjälpa så många som möjligt inom den tid och budget vi har.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag har uppdaterat, men utelämnade "minst" på ett par ställen, där jag ansåg att det inte behövdes. Om någon anser att det bör vara med på fler ställen - lägg till.