Diskussion:Verksamhetsplan 2014

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Förslag på tillägg:

  • 1.4: 1 fortbildning per anställd
  • 2.3: Kommunikation i ämnesspecifika/relevanta nyhetsbrev (This Month in GLAM, This Month in Education...)

Antal bilder, artiklar m.m.

2
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Bör vi ha mål med antal bilder, artiklar m.m. i ex. WLM eller WLPA?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag tänker att det är i linje med visionen där det står: "Alla användare kan hitta relevant information snabbt och lätt".

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag funderar om det inte vore värt att lägga till ett övergripande mål om att alla projekt skall försöka internationalisera sina resultat, exempelvis genom att:

  • lära av vad andra Chapters gjort och vad som fungerade/inte fungerade med deras projekt;
  • genomföra evenemang tillsammans, eller;
  • kommunicera ut slutsatser till den internationella gemenskapen under eller efter projektet.

Jag hävdar att vår verksamhet som helhet och alla enskilda projekt skulle gagnas av det, genom att stimulera våra volontärer och personal med nya idéer, genom mer mediauppmärksamhet, genom erfarenhetsutbyte samt ett ökat intresse från samarbetspartners som vill framstå som framåt och nytänkande vilket ett internationellt fokus bidrar till m.m.

Det vore då upp till projektledaren/verksamhetschefen att bedöma hur det ska inkluderas i det enskilda projektet och hur stor del av arbetet det bör vara, men jag tror att det är bra att få med det i Verksamhetsplanen så att denna viktiga aspekt inte glöms bort i planeringen.

Målen för Wikipedia i utbildning

1
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har några tankar om målen för Wikipedia i utbildning:

  • Jag föreslår att "Målet är att 25 olika klasser får diplom för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet" breddas till att även täcka in delar av en klass (om ex. läraren har gett eleverna/studenterna möjlighet att välja hur de vill examineras). Kanske något i stil med "Målet är att elever från 25 olika klasser får diplom för tillräckligt bra bidrag i Återkopplingssystemet".
  • Jag skulle även gärna se något mål med att WiU ska stödja andra evenemang vi anordnar, alltså ett uttalat mål att verka för synergieffekter. Det är förvisso relevant för alla projekt, men känns speciellt viktigt för WiU då eleverna inte är ämnesexperter och det är oklart hur hög retention-rate vi har från den gruppen.
  • Sedan skulle jag gärna se ett mål som fokuserar på riktade insatser som bedöms relevanta av gemenskapen vilka nås genom riktade kontakter mot av oss identifierade lärare. Det kan vara för att stärka ett ämnesområde som är speciellt svagt eller exempelvis för att ägna tid åt att identifiera en lämplig lärare som har en programmeringskurs och övertyga dem om att lägga till en uppgift om att exempelvis skapa en app för att ladda upp filmer till Commons.

Båda de sista punkterna kan kanske läggas in som generella mål för alla projekt under rubriken "Föreningen".

L.2.1 Målet är att tekniska problem som upptäcks rapporteras snabbt.

5
Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag funderar på om vi ska bredda denna så att vi inte bara rapporterar utan även kanske åtgärdar. Vi tror att det skulle kunna gå att söka pengar för att underlätta läsning för synskadade genom viss programmering och det skulle ju verkligen ligga i linje med strategin Föreningen skall verka för att projekten ger en bra läsarupplevelse.

Historiker (diskussionbidrag)

Det tycker jag låter som en god idé, men frågan är om det bör formuleras som en egen punkt? Det som nu står gäller problem-/bugg-rapportering. Underlätta läsning för synskadade är något annat, nämligen tillgängliggörande.

Chapterssamarbete och Wikimediaevenemang

4
Historiker (diskussionbidrag)

Jag funderar över om vi borde ta med något om samarbete med andra chapters, exempelvis gemensamt projekt med WMNO (exempel, behöver ej skriva ut chaptrets namn i planen), eller arrangerande av något Wikimediaevenemang? Vid juni månads styrelsemöte diskuterades Hackathon 2014: "Styrelsen uttalade att tankar om att ha ett större Wikimediaevenemang i Sverige 2014 ska beaktas i arbetet med verksamhetsplanen och FDC-ansökan".

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Just nu har vi ju som idé under Främjare av kunskap att ha en Wikip/mediadag och i utkastet av budgeten finns 75.000 avsatt till den ur FDC-budget. Eller tänker du dig att den ska in under Skribenter i så fall? Kanske som ett extra mål under "Föreningen skall verka för en underlättad kommunikation med och mellan aktiva skribenter."?

Historiker (diskussionbidrag)

Det är bra med Wikip/mediadag under Främjare av kunskap, men det riktar sig till externa målgrupper. När vi diskuterade Wikimediaarrangemanget i juni gick diskussionen lite fram och tillbaka, dels ett sätt att "bjuda tillbaka" gentemot andra chapters, det vill säga internt i Wikimediagemenskapen, dels ett arrangemang mer publikt i stället för FSCONS. Om vi skulle genomföra ett mer Wikimediainternt arrangemang, skulle det hamna under Skribenter. Klarar vi av att anordna två sådana arrangemang?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi fixar nog två om det är vad vi vill prioritera. Har du förslag på ett nytt mål? Det känns inte som att det klockrent faller in under det befintliga då det vare sig syftar till regelbundenhet eller är efterfrågat av gemenskapen (om vi här bortser från styrelser och anställda).

Historiker (diskussionbidrag)

Det är inte konsekvent formulerat med målen. Underpunkterna inleds ibland med "Målet är...", ibland saknas den inledningen. Det gör det otydligt, och läsaren kan undra om det är ett mål eller inte. Jag ändrar därför så att det konsekvent inleds med "Målet är...".

Vid angivande av antal bör vi genomgående skriva "minst". I annat fall får vi inte överskrida antalet, eller snarare – vi skall lägga av när vi uppnått antalet. Det vore ju synd när det gäller exempelvis att "hjälpa 5 wikipedianer med kompetens och arbetstid" – skall den sjätte få nej? Vi skall naturligtvis hjälpa så många som möjligt inom den tid och budget vi har.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag har uppdaterat, men utelämnade "minst" på ett par ställen, där jag ansåg att det inte behövdes. Om någon anser att det bör vara med på fler ställen - lägg till.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Var försvann de?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Här. För att när vi diskuterade det så kändes det som att det föll in under I.2.1.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Nej, det är I.1 eftersom pressansvariga felaktig licenserar saker under fel licens på t.ex. Mynewsdesk då de inte veta vad CC-licencen innebär, vilket leder till att man kan inte lita på informationen där.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Jo, i de fall vi endast vill tala om för någon att de gör fel är det I.1. Vi kände dock att det var viktigare att få tjänster att licensiera fritt överhuvudtaget, håller du inte med?

Prolineserver (diskussionbidrag)

Jag håller med, och det är ju också ett bra mål att fler använder fria licenser. Men de var inte målgruppen här. Här var det de som redan använder fria licenser, men gör det fel. Och det är inte alls en bra situation om man kan inte lita på licenser. Det samma gäller de som använder det, om dagstidninger använder bilderna utan att berätta att den har en fri licens är licensen meningslös och det är PD.

Historiker (diskussionbidrag)

Jag uppfattade också diskussionen som Holger, det vill säga att det är viktigt att få de som använder fria licenser att göra det på ett korrekt sätt, så att man kan lita på dem, liksom att det bör finnas ett sätt att påtala för tidningar m.fl. om de använder bilder utan att ange att de är under fri licens.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

I målet just nu står: 10 olika kurser på universitet och högskolor ska ha förbättrat artiklar.. John kom dock med en mycket intressant idé. Kan vi vidga det mer än bara för artiklar? Om en kurs i programmering jobbar på att lösa en bug eller utveckla en ny funktion kanske det kan falla in under denna punkten. Jag tvekade först för att det i sig inte betyder att de lär sig om Wikipedia, men i efterhand så tänker jag om, de kommer ju utan tvekan bli mer familära med MediaWiki vilket på sikt kan ha stor hävstångseffekt.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Det kan även vara bredare, varför inte någonting på de andra projekten, eller Openstreetmap? 10 olika kurser på universitet och högskolor ska ha skapad fri kunskap.

Ainali (diskussionbidrag)

Det låter som en bra början, men då faller inte till exempel programmeringsklasserna in. Kanske en formulering som 10 olika kurser på universitet och högskolor ska ha bidragit till att skapa eller sprida fri kunskap.?

Museiverktyg bort, kartverktyg in?

13
Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi tog bort målet om Digitalt museum eftersom att det förmodligen kommer att lösas genom Glamwiki toolset. En tanke vore att istället satsa på Wikimaps. Det skulle då vara mer mot läsarupplevelsen eftersom att en tidsbaserad karta vore mycket värt för många artiklar. Hur låter det?

Prolineserver (diskussionbidrag)

Glamwiki toolset diskuteras sedan några år, och presenteras som det lösning som kan allting. Det blir bara aldrig färdig. Jag tycker att vi skulle ha kvar målet, att vi bara behöva klicka får att får upp digital museets bilderna på Commons nästa år. Hur de kommer upp är ju en operativ fråga, eget lösning eller baserad på glamwiki toolset. Det är ju inte sagt att den kommer ha en (fungerande) Primus support, den behöver utvecklas/förbättras, och bilderna importerar sig inte själva.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Tja, är det värt att vi ska söka pengar för att göra en lösning som fyra chapters redan jobbar med? Om jag satt i FDC skulle jag vara lite fundersam över det, och speciellt om vi som chapter öppet sågar de andras försök genom att bygga vårt eget system istället för att samarbeta. Det är en strategisk fråga som styrelsen borde fundera över.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Jag säger inte att vi ska nödvändigtvis bygga ett eget lösning, optimalt vore det ju att integrera detta i det befintliga, och pusha och stödja dess utveckling.

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Ja, det håller jag med om. Så vad är det egentligen vi vill uppnå under året? Att ladda upp 100.000 bilder från digitalt museum? Att skapa ett verktyg som är återanvändningsbart för fler än oss på kontoret, och kanske för fler än oss i Sverige?

Prolineserver (diskussionbidrag)

Att ha en fungerande lösning för att ladda upp bilder från Primus/Digitala museet till Commons.

Ainali (diskussionbidrag)

Om vi istället väljer K-samsök får vi ytterligare 20 svenska museer på köpet och dessutom blir Riksantikvarieämbetet mer intresserade eftersom att de ju inte är inblandadde i Primus.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Är K-samsök ett helt självstående system, eller ligger där någon annan system bakom? Men varför inte ha både som mål? Det finns ju säkert ganska mycket som man kan fixa ihop. Vad är statusen med Glamwiki toolset? Har ni togit kontakt med de?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

K-samsök är om jag har fattat det rätt ett överliggande eget system som samlar in data från museer med Primus och dessutom några till. Alltså ett litet Europeana fast i Sverige. Detär sedan K-samsök som levererar data vidare till Europeana, så alla svenska museer kommer att passera där så småningom, även de som aldrig kommer att skaffa Primus.

Nu fick jag besked från David Haskiya att deployement av mål 1 (uppladdningsdelen) av Glamwiki toolset är planerat i oktober, så även om de är lite sena lär det bli i år.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Men då kan vi ju ändra målen att ha full stöd utan större bugg för de svenska systemen och ladda upp allting som finns där under nästa året?

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag är lite osäker på vad du menar men om du menar att vi istället för utveckla mjukvara ser till att alla bilder från svenska museum faktiskt förs över så håller jag med dig fullständigt. Men om du menar att vi trots att det troligtvis kommer att finnas ett verktyg klart ska bygga något eget så är jag mycket mer tveksam.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Glamwikitoolset är modular byggt så att den kan läsa metadata från olika system. Men för att kunna gör det behövs det rätt modul för varje system. Tank att OpenOffice kan läser textdokument, men det finns intern ett modul för doc, docx, txt, rtf, odt etc. Och dessa interna moduler behövs (om de inte redan finns) eller kanske behöver förbättras (docx dokument ser ju ganska dålig ut i Openoffice för att importmodulen är ganska dålig).

Jan Ainali (WMSE) (diskussionbidrag)

Så du menar att Glamwikitoolset inte ens kommer att kunna läsa metadata från Europana från början? Vad är det som det är tänkt att den ska klara av då? Jag letar på projektsidan men kan inte hitta någon information om moduler. :/