Ämne på Diskussion:Verksamhetsplan 2014

Hoppa till navigering Hoppa till sök
John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag funderar om det inte vore värt att lägga till ett övergripande mål om att alla projekt skall försöka internationalisera sina resultat, exempelvis genom att:

  • lära av vad andra Chapters gjort och vad som fungerade/inte fungerade med deras projekt;
  • genomföra evenemang tillsammans, eller;
  • kommunicera ut slutsatser till den internationella gemenskapen under eller efter projektet.

Jag hävdar att vår verksamhet som helhet och alla enskilda projekt skulle gagnas av det, genom att stimulera våra volontärer och personal med nya idéer, genom mer mediauppmärksamhet, genom erfarenhetsutbyte samt ett ökat intresse från samarbetspartners som vill framstå som framåt och nytänkande vilket ett internationellt fokus bidrar till m.m.

Det vore då upp till projektledaren/verksamhetschefen att bedöma hur det ska inkluderas i det enskilda projektet och hur stor del av arbetet det bör vara, men jag tror att det är bra att få med det i Verksamhetsplanen så att denna viktiga aspekt inte glöms bort i planeringen.