Årsmöte 2014/Motion:Ge mer aktivt stöd till gemenskapen att ta tillvara den nya tekniken (wikidata mm)

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Motionen

Yrkande att "föreningen startat ett mer sammanhållet initiativ för att ge proaktivt stöd till gemenskapen att effektivare ta tillvara den nya tekniken (wikidata, botar mm)"

Föreslagna insatsområden är:

 • Att hålla sig uppdaterade med vad som sker i Wikimediarörelsen inom teknikområdet av intresse för sv:wp och teknikinsatser av avancerad karakäktär inom sv:wp
 • Att sprida dessa insikter på ett strukturerat sätt till de teknikintresserade på sv:wp, samt återkoppling till teknikinitiativen inom Wikimeidarörelsen
 • Att bistå gemenskapen i insatser som har behov av avancerad teknik och kunskap om existerande teknikinitiativ. Detta både i form av deltagande i förstudier/brainstorming och även som i form av teknikspecialister i genomförandet, där även viss framställning av avancerad teknikkod kan bli aktuell

Hur initiativet konkret skall utformas önskar jag föreningen arbetar vidare med för att återkomma med förslag. Både dedikerade roller och/eller olika form av grupperingar samverkande med gemenskapen kan ses som tänkbart.

Bakgrund

Flera nya teknikfunktionaliter har tillförts bara senaste året. Några av dessa beskrivs nedan med kompletterande information vad tidiga försök lärt oss

Teknik runt kartor

Vi har idag på sv:wp bara rudimentärt kartstöd för våra geografiska artiklar. Samtidigt sker mycket i området i olika systerprojekt, dels i Openstreetmap men också på andra språkversioner som de:wp och i form av nya projekt typ Wikimaps.

En workshop vi haft indikerar att centralt för att komma vidare på sv:wp är:

 • polygontåg. Detta finns för kommuner redan, men det behövs också få fram för socknar/Distrikt, orter och historiska kommuner. Detta kräver en del tekniskt arbete att få till, men basinformation finns och det kan utföras av personer ur gemenskapen. När det gäller avancerade funktioner som att lokalisera en plats "inom" ett polygontåg samt som basstöd behövs
 • open Street Map. Denna finns redan och utvecklas väl, men en större samverkan mellan Wikipedias kartbehov och OSM är önskvärt och här borde föreningen kunna hjälpa till med att etablera kontakter (i form av workshops? etc)

Då dessa frågor utvecklas mycket inom andre enheter inom Wikimediagemenskapen är det också önskvärt föreningen följer detta med egna resurser eller frivilliga som då ges ekonomiskt stöd för resor mm. Sedan kan denna kunskapen spridas på lämpligt sätt till intresserade i gemenskapen

Botarbete för kvalificerat artikelskapande/artikelförstärkning

Vi har unik gedigen erfarenhet här genom Lsjbot och Naskobot och mycket klarar sig utan stöd från föreningen, dock är det önskvärt föreningen har koll på området både vad beträffar teknik och lärdomar och både på sv:wp och globalt. Även här kan detta ske via egna resurser eller frivilliga som då ges ekonomiskt stöd för resor mm.

Vid sidan av teknikaspekter finns följande överordnade aspekter som mer hör samman med att så många artiklar skapas med en liten arbetsinsats

 • Ansvarsaspekten, den som genererar för ett sortiment bör ta fullt ansvar för dessa dvs reda ut fel och problem som uppstår i dessa artiklar
 • Hur hantera uppdateringen av utgångsdata
 • Problem med källdata. Erfarenheten pekar på att ungefär 0,5% av artiklarna har problem som beror på problematiskt indata. Att fixa till dessa 0,5% kan ofta ta mer tid än hela bogeneringen och kan vara svår hitta i tester etc (exempel att en myndighet kallar tre förbundna vattenområden "Frykensjöarna" medan en annan kalla de vid tre namn Övre Fryken, Mellanfryken och Nedre Fryken)
 • samspel med Wikidata, se nedan

Behovet av stöd från föreningen handlar mycket om att ha koll och sprida goda exempel, kanske också ge kurser och mer aktivt stöd till svagare/osäkrare botägare i gemenskapen

Wikidata

Wikidata är ännu i uppstartsskede, vid sidan av interwikin som fungerar utan behov av extra teknikstöd

Wikdata som allmän repository innebär mycket stora generella utmaningar i att agera rätt i dataadministration och datastrukturer. Dessutom är Wikidata skapad för att i grunden vara fristående från Wikipedia och inte integrerad, tex finns inte funktionalitet för att föra över ändringar av data i Wikipedia, mer än av artikelnamnförändringar i samband med flytt.

Nytta av avändningen ser också lite olika ut beroende på vilken typ av ämne/artiklar

Användning för "hink"data

 • Wikidata är utmärkt när man vill dumpa av sig stora mängder data. Ta tex Lsjbots grunddata som i dag ligger på en PC, dessa fungerar betydligt bättre att lägga upp på Wikdata
 • Begränsat massdata typ befolkning per kommun. Detta löser vi i dag med statmallar, men här kan detta fungera effektivare med Wikidata, eventuell i fortsatt samverkan med statmallar

Allmän användning av Wikidata

 • att lägga in data är lite ofullkomligt ännu. Det är heller inte klart om det verkligen någonsin kommer vara "enkelt" förutom för begränsade sortiment, typ "konstverk". För uppladdning krävs detaljkunskap om Wikdiata samt grundläggande datadmkunskap (samt naturligtvis kunskap om ämnet). Dessutom kunskap om att använda botar
 • Att använda data. Här är det mognare men erfarenheten visar det i praktiken behövs Moduler för att få ut data till artiklar. Och att skriva moduler kräver mer teknikkunskap än ordinarie Wikipedianer har

Förutom allmän koll på vad som sker inom området, både lokalt och globalt, finns också behöv av djup teknikkunskap som kan programmera i Lua förstå Moduler etc

Övrigt

WMF (och Wikidata) släpper allt mer ny teknikfunktionalitet som ger läsare och bidragsgivare nya möjligheter. Gemenskapen behöver stöd med att bättre ha koll på vad som rullas ut, vad som verkligen är nyttigt. Dessutom dyker ibland upp nya idéer att ytterligare förbättra och ta tillvara denna funktionalitet där det är önskvärt föreningen aktivt hjälper i denna process.

Som bra exempel kan diskussionen om Sökresultat utökat med svar från Wikidata på Bybrunnen fungera. Nog hade det varit perfekt om föreningen kunde ha återkommit med att "va bra, detta fixa vi till"


Mer om förslaget

Både i föreningen och i gemenskapen finns redan goda tekniker, inklusive verksamhetschefen själv, och jag bedömer att det i ett inledningsskede inte behövs någon direkt nyrekrytering för att komma igång. det är också så att det mycket av det som står här kan rymmas inom det som redan står om verksamheten 2014. Jag önskar dock att detta området lyfts fram mer och tydliggörs. Dessutom att man tänker igenom de kompletterade rutiner som kan behövs för motionens mål bild skall uppfyllas

Arbetet att komma igång kan ske på olika sätt som en mindre förstudie av styrelsen/och eller nyckelpersoner från föreningen. Det går naturligtvis också att "bara sätta gång" genom att få en tilldelad budgetpost.Man kan också tänka sig stödgrupperingar med personer från gemenskapen och föreningen. Jag vill dock återföra min egen handfasta erfarenhet att de teknikkunniga i gemenskapen inte är så mötesroade, och att det kan krävas resor till respektive för att hålla ihop ett nätverk