Årsmöte 2016/Motioner

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Följande motioner har inkommit till årsmötet 2016.

Motion om uppslagsord

En allvarlig brist vidlåder alla wikimedier: uppslagsorden skrivs alltid med stor begynnelsebokstav.

Därmed kan användaren tro, att Maskros och andra växter, Katt och andra djur, Granit och andra bergarter, Filosofi och andra vetenskaper, Finska och andra språk samt Svensk och andra folkslag stavas med stor begynnelsebokstav. I den just lästa meningen ser man ju, hur fel detta är.

Naturligtvis skall alla ord stavas med versal, när de inleder en mening (utom af, de, von, van, al- och så vidare). Och naturligtvis ska användaren kunna söka ett ord genom att skriva det med eller utan versaler i början av ordet. Däremot är det förödande för språkanvändningen, att uppslagsordet på den sida man kommer till är stavat med versal, när det inte är egennamn.

Förmodligen är det ogörligt att ändra uppslagsorden i hela Wikipedia-arkivet, men det bör göras fortlöpande varje gång man ser detta fel.

Jag yrkar, att årsmötet fastslår,

att uppslagsord, som inte är egennamn, alltid skrivs med liten begynnelsebokstav (gemen).
att alla, som inför nya uppslag, uppmanas att efterleva detta efter att noga ha förvissat sig om aktuellt uppslagsords svenska rättstavning.

Björn Forseth

Styrelsens utlåtande

Styrelsen tackar för motionen, men frågan ligger utanför styrelsens och föreningens befogenheter.