Årsmöte 2016/Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Styrelsen arbetar under verksamhetsåret med att ta fram en verksamhetsstrategi och budget för kommande verksamhetsår. Arbetet innefattar medlemsmöte i augusti och i slutet av september lämnas FDC-ansökan till Wikimedia Foundation. För att ge föreningens årsmöte möjlighet att påverka inriktningen för detta arbete, och ge styrelsen ramar att agera inom, föreslår styrelsen att årsmötet beslutar att fastställa hållbara ekonomiska ramar för styrelsens befogenheter enligt följande:

  • Max 50 % från en enskild finansiär.
  • Max inflationsuppräkning i FDC-ansökan.
  • Max 25 % årlig ökning av verksamhetens utgifter jämfört med budget 2016.
  • Fokus/sträva efter ökning fria medel (donationer, organisationsbidrag, medlemsavgifter).
  • Budgetera med årligt överskott för att långsiktigt öka från minst 10 % till 20 % reserv.