Årsmöte 2018/Verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
2020 >>

Styrelsen arbetar under verksamhetsåret med att ta fram en verksamhetsstrategi och budget för kommande verksamhetsår. Arbetet innefattar medlemsmöte i augusti och i slutet av december lämnas en uppdatering in till Wikimedia Foundations Funds Dissemination Committee. Denna uppdatering är en revidering av den ansökan vi fått godkänd för 2017-2018 och fungerar som grund för vad vi rapporterar gentemot.

För att ge föreningens årsmöte möjlighet att påverka inriktningen för detta arbete, och ge styrelsen ramar att agera inom, föreslår styrelsen att årsmötet beslutar att fastställa hållbara ekonomiska ramar för styrelsens befogenheter enligt följande:

  • En diversifierad budget där max 50 % av lönekostnaderna kommer från en enskild finansiär.
  • Max 25 % årlig ökning av verksamhetens lönekostnader jämfört med budget 2016.
  • Sträva efter ökning fria medel (donationer, organisationsbidrag, medlemsavgifter).
  • Arbeta för att öka föreningens reserver med 300 000 kr under året.