Årsmöte 2019/Kandidater 2019

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Arbetsordning för valberedningens arbete
Presentationmall för kandidater
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2019, att väljas vid årsmötet, 27 april

Det är fritt själv föra in namn men ange då gärna vem som nominerat namnet/självnominering, men hör gärna av er till valberedningen först.

Ordförande

1 funktionär skall väljas.
 • Mattias Blomgren - omval som ordförande, Nominerad av valberedningen

Ledamöter i styrelsen

Ledamöter vars mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2020, och inte är uppe till omval 2019

 • Kristina Berg
 • Elza Dunkels
 • Sven-Erik Jonsson
Kandidater att väljas på två år
5 ledamöter (ger totalt 9 med ordförande) - antalet föreslås av valberedning
 • Bengt Oberger - omval, Nominerad av valberedningen
 • Ylva Pettersson - omval, Nominerad av valberedningen
 • Brit Stakston - omval, Nominerad av valberedningen
 • Sofie Jansson - omval, Nominerad av valberedningen
 • Göran Konstenius - nyval, Nominerad av valberedningen
utredare i stabsfunktion på KB. Han ingår i Digisams beredningsgrupp. Göran var tidigare chef för avdelningen för insamling och dokumentation på Statens ljud och bildarkiv. Efter sammanslagningen med KB var han chef för dåvarande avdelningen för audiovisuella medier på KB. Har insikter och nätverk kring öppet data.

Revisorer

Revisor med fokus på verksamheten
1 funktionär skall väljas.
 • Kristoffer Mellberg omval, Nominerad av valberedningen
Auktoriserad revisor
1 funktionär skall väljas.
 • Maria Jalkenäs från Grant Thornton omval Nominerad av styrelsen och valberedningen
Revisorsuppleanter
Minst 2 skall väljas.
 • Ana Durán omval, Nominerad av valberedningen
 • Jonny Greinsmark omval, Nominerad av valberedningen

Valberedning

Minst 3 skall väljas.

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör väl känna nuvarande funktionärer och styrelsens arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internetvärlden, utbildningsvärlden, etc.

 • Anders Wennersten fokus Wikipediagemenskapen - omval, Självnominerad
 • Arild Vågen fokus föreningens volontärer/erfarenhet av styrelsens arbete och föreningens inre arbete/Wikipedia- och Commonsgemenskapen - omval, Nominerad av Mattias Blomgren
 • Dan Frendin - omval, Nominerad av Mattias Blomgren
 • Johanna Berg - fokus GLAM/institutionsområdet - omval, Nominerad av Mattias Blomgren
 • Emma Rydberg - omval, Nominerad av Sofie Jansson