Årsmöte 2020/Ansvarsfördelning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppgift Tidsåtgång Person
Mötessekreterare Hela mötet

Kan kombineras med stämma av deltagare mot medlemsregister

Röstlängd

Stämma av deltagare mot medlemsregister / hålla koll på röstlängd Före mötet

Eventuellt i samband med votering

Sköta delningen av skärm
 • Ska all skärmdelning ske från samma skärm, eller ska den föredragande dela från sin egen skärm?
 • Om det senare behöver någon se till att övergången fungerar bra.
 • Om det förra behöver någon hantera skärmen.
Hela mötet

Kan kombineras med anordna omröstningar, rensa efter omröstningar, hålla koll på talarlistan.

Hålla koll på chatten

Överse det tekniska
 • Vara tillgänglig för frågor från deltagare.
 • Vara förberedd på att agera om någon försöker kapa.
Hela mötet

Kan kombineras med Friendly Space-officer

Anordna omröstningar i pollverktyget
 • Anordna omröstningar i mötesssystemet.
 • Visa resultat från omröstningar.
 • Rensa omröstningar i mötessystemet.
I samband med votering
Rensa efter omröstningar via acklamation
 • Se till att rensa efter att folk har röstat via acklamation / röstat via knapparna
efter omröstning
Hålla koll på talarlistan
 • Hålla utkik efter om folk räcker upp handen
 • Ordna en talarlista, hålla koll på ordningen på talarlistan för mötesordförande.
Hela mötet
Hålla koll på chatten
 • Hålla koll på om det inkommer yrkanden eller ordningsfrågor i chatten
Hela mötet
Friendly space-officer
 • Vara tillgänglig om någon upplever diskriminering eller trakasseri och meddela andra funktionärer
 • Vara tillgänglig om diskriminering eller trakasseri sker
 • Informera host om att diskriminering eller trakasseri sker, så att tillbörliga åtgärder kan vidtas
Hela mötet

Person 1:

Mötessekreterare

Stämma av deltagare mot medlemsregister / hålla koll på röstlängd

Person 2:

Sköta delningen av skärm

Anordna omröstningar i pollverktyget

Rensa efter omröstningar via acklamation

Person 3:

Överse det tekniska

Friendly space-officer

Hålla koll på talarlistan

Hålla koll på chatten