Årsmöte 2022/Utvärdering

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sammanställning av utvärdering årsmöte och Wikipediadagen 2022, enkät + personal

Sammanställning av enkät

Vi skickade först ut utvärderingen till de som anmält sig till arrangemangen, alltså de som deltog på plats. Då fick vi 10 svar av 24 skickade mejl. Därefter skickade vi ytterligare 4 mejl till de som kommenterat sändningen och därigenom identifierat sig. Då fick vi ytterligare 3 mejl.

Av de svarande var 9 män och 4 kvinnor. Ingen hade uppgett annat alternativ. De flesta som svarade, drygt 50%, har varit engagerade i Wikimediarörelsen i 7 år eller mer. Utöver det hade drygt 15% vardera varit aktiva i 1-2 år, 3-4 år respektive 5-6 år. En stor majoritet, 9 respektive 8 personer, har tidigare närvarat vid årsmötet, Wikipediadagen eller både och. 2 personer var helt nya deltagare.

Åldersfördelningen bland de svarande var

  • 3 personer 20-29 år
  • 1 person 30-39 år
  • 5 personer 40-49 år
  • 2 personer 50-59 år
  • 2 personer 70-79 år

Lokaler och mat

Hälften av deltagarna tyckte att lokalerna var mycket bra, andra hälften tyckte att de var bra. 30 procent tyckte att maten och fikat var mycket bra, 70 procent att det var bra.

Detta med reservation för att de som inte deltog på plats inte har besvarat frågan.

En person kommenterade att hen hade velat ha komjölk istället för havremjölk. Vi fick också ett värdefullt medskick om att mötesrummet var lite trångt att äta och fika i, och att vi gärna hade kunnat göra det i en annan lokal.

Wikimedia Sveriges årsmöte

Drygt 83 procent av de svarande var väldigt nöjda med informationen och kallelsen inför mötet. Drygt 8 procent vardera var nöjda respektive mindre nöjda.

Knappt 73 procent var väldigt nöjda med möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter. Drygt 18 procent var nöjda, och drygt 9 procent var inte nöjda.

Knappt 67 procent var väldigt nöjda med presentationerna om föregående års verksamhet. 25 procent var nöjda, drygt 8 procent var inte nöjda. Siffrorna såg likadana ut gällande presentationerna om innevarande och kommande års verksamhet, utöver att “inte nöjd” här hade bytts ut till “mindre nöjd”.

De skriftliga kommentarerna varierade från att det var mycket professionellt till att det var trevligt att vara på plats, men också att presentationerna är alldeles för översiktliga och borde kompletteras av grundläggande underlag att kunna läsa själv.

Wikipediadagen

Sammanlagt drygt 90 procent av deltagarna höll med om att evenemanget gjorde dem medvetna om olika frågor som berör Wikimedia Sveriges verksamhet, varav knappt 40 procent håller med i hög utsträckning.

Samtliga som svarat på enkäten kände sig välkomna på evenemanget, varav drygt 60 procent svarade att de gjorde det i stor utsträckning.

På frågan om evenemanget passade för deltagarens intressen och kunskaper höll drygt 50 procent med i hög utsträckning, drygt 30 procent höll med och drygt 15 procent höll inte med.

Knappt 40 procent vardera höll med respektive höll i stor utsträckning med om att evenemanget gav dem möjlighet att utbyta idéer med andra wikimedianer i Sverige. Drygt 20 procent höll inte med om detta.

De fördelar svarande uppgav med att delta i Wikipediadagen var att den visar bredden, umgänget, att få träffas fysiskt och få nya idéer och perspektiv.

Personalens utvärdering

Personalen som arbetat med årsmötet och Wikipediadagen genomförde ett eget utvärderingsmöte. Här följer en sammanställning av vad som berördes under det tillfället.

De spontana reflektionerna är att det var två bra genomförda arrangemang i stort, även om strulet med ljudet drog ner helhetsbetyget. Det var roligt med alla intresserade deltagare som var med på plats, lyssnade aktivt och ställde frågor under hela dagen – synd att inte ännu fler deltagare var på plats. Framförallt lyfts Brit Staktons roll som moderator upp och hyllas rakt igenom.

Lokalen vi använde på Norrsken House var inte optimal för ändamålet, eftersom det blev stökigt och lite trångt. Dessutom behöver vi fundera på alternativ plats att äta lunchen om vi har fler liknande arrangemang i lokalerna, så att man inte behöver äta på samma ställe som programmet hålls.

Det var en bra bredd mellan programpunkterna under Wikipediadagen, även om det ibland inte fanns en jättetydlig koppling till Wikimediaprojekten. Dagen gav idéer till kommande samarbeten, vilket är en positiv effekt av intressanta medverkande. Det funkade också bra med ett panelsamtal trots att det var i hybridform, dynamiken mellan deltagarna och deras olika perspektiv fungerade bra. Vi kan tänka på att när vi har med forskare framåt kan vi ge en påminnelse om att metoddelen kan utgöra en lite mindre del av en presentation.

Den främsta förbättringspunkten till en annan gång är tekniken, så att ljudet fungerar både för deltagarna på plats och på distans. Detta kommer givetvis att påverkas av lokalen vi kommer att vara i framöver, men något vi behöver ha med i planeringen tidigare.

Planeringen av arrangemanget kommer också behöva påbörjas ännu tidigare, gärna under hösten 2022. Dels för att årsmötet brukar äga rum samma dag som Kulturnatten i Stockholm, dels för att kunna locka talare som har fulla kalendrar.

Det är roligt, och viktigt, att ha en mötesordförande som både är bra på att leda möten och som kan skapa en brygga in i vidare samarbeten och verksamhet. Detta var något som lyckades under 2022, och som vi gärna vill fortsätta med framöver.