Årsmöte 2023/Kandidater 2023

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Arbetsordning för valberedningens arbete
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2023, att väljas vid årsmötet

Det är fritt själv föra in namn men ange då gärna vem som nominerat namnet/självnominering, men hör gärna av er till valberedningen först.

Ordförande

1 funktionär skall väljas.

Ledamöter i styrelsen

Ledamöter vars mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2024, och inte är uppe till omval 2023

  • Sven-Erik Jonsson
  • Johanna Berg
Kandidater att väljas på två år
6 ledamöter (ger totalt 9 med ordförande) - antalet föreslås av valberedning
  • Bengt Oberger - omval, Nominerad av valberedningen
  • Ylva Pettersson - omval, Nominerad av valberedningen
  • Brit Stakston - omval, Nominerad av valberedningen
  • Sofie Jansson - omval, Nominerad av valberedningen
  • Per Hasselberg - omval, Nominerad av valberedningen
  • Karl-Magnus Johansson, Riksarkivet - nyval, Nominerad av valberedningen
    • Förste arkivarie vid Riksarkivet i Göteborg, arbetar med bland annat undervisning, programverksamhet, forskning och utveckling. Engagerad i att främja allmänhetens medskapande och engagemang i kulturarvet.

Revisorer

Revisor med fokus på verksamheten
1 funktionär skall väljas.
  • Kristoffer Mellberg omval, Nominerad av valberedningen
Auktoriserad revisor
1 funktionär skall väljas.
  • Maria Jalkenäs från Grant Thornton omval Nominerad av styrelsen och valberedningen
Revisorsuppleanter
Minst 2 skall väljas.
  • Ana Durán omval, Nominerad av valberedningen
  • Jonny Greinsmark omval, Nominerad av valberedningen

Valberedning

Minst 3 skall väljas.

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör väl känna nuvarande funktionärer och styrelsens arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internetvärlden, utbildningsvärlden, etc.

  • Anders Wennersten - fokus Wikipediagemenskapen - omval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
  • Dan Frendin - fokus utbildningsområdet- omval Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
  • Kristina Berg - fokus GLAM/institutionsområdet - omval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
  • Harald Andersson - fokus föreningens volontärer/erfarenhet av styrelsens arbete och föreningens inre arbete/Wikipedia- och Commonsgemenskapen - omval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen
  • Sofie Wennström - fokus utbildningsområdet - omval, Nominerad av Mattias Blomgren/styrelsen