Årsmöte 2024/Motioner/Börja använda Fediverse

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Börja använda Fediverse

Bakgrund

Fediverse är ett decentraliserat nätverk byggd på en öppen specifikation med mängder av olika anslutna tjänster. De flesta tjänsterna är öppen källkod och hela rörelsen ligger väl i linje med Wikimedias värderingar då de är väldigt måna om den personliga integriteten och inte exploaterar användardata. Wikimedia Foundation har redan gått med och det finns en Mastodon-server, wikis.world, där många affiliates redan har skapat konto. Det finns också olika PeerTube-instanser som ligger väl i linje med föreningens verksamhet och Wordpress (som föreningens blogg använder) kan enkelt anslutas genom att aktivera ett plugin.

Förslag till beslut

ATT strategiskt börja använda tjänster anslutna till Fediverse

Underskrifter
Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. För att använda föreningens kommunikationsresurser på ett effektivt sätt, behöver de inriktas på plattformar som når ut till tänkta målgrupper. Styrelsen ser inte att Fediverse uppfyller det kravet.

En översyn av föreningens kommunikationsformer kommer att göras och i en sådan ingår att värdera värdet av olika sociala medieplattformar, däribland Fediverse. Att redan nu slå fast att Fediverse skall vara en kommunikationsplattform, som föreningen skall använda sig av, vore olämpligt. Styrelsen anser vidare att val av plattformar och metoder för extern kommunikation är en kanslifråga. Motionen lyfter dock viktiga aspekter, som kommer att tas i beaktande i en översyn av kommunikationsstrategin.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

ATT avslå motionen.