Årsmöte 2024/Motioner/Lämna X

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Lämna X

Bakgrund

Modereringen på plattformen X har försämrats över tid, och desinformation och hat sprids i en aldrig tidigare skådad skala. Många seriösa organisationer har därför redan lämnat plattformen. Som en poäng borde föreningen lämna X helt och hållet.

Förslag till beslut

ATT föreningen lämnar X

Underskrifter
Styrelsens yttrande

Styrelsen tackar för motionen. Styrelsen har förståelse för motionärens syn på hur plattformen X har utvecklats, men konstaterar att många aktiva inom våra målgrupper, bland annat GLAM-institutioner, är aktiva på X. Att lämna X skulle innebära att våra möjligheter att nå ut till dessa försvåras, varför vi anser att det vore strategiskt olämpligt.

Styrelsen vill dock understryka att några planer att köpa annonser på X inte finns. En översyn av föreningens kommunikationsformer kommer att göras och i en sådan ingår att värdera värdet av olika sociala medieplattformar, däribland X. Att föregå en sådan översyn och besluta att lämna X vore olämpligt. Styrelsen anser vidare att val av plattformar och metoder för extern kommunikation är en kanslifråga. Motionen lyfter dock viktiga aspekter, som kommer att tas i beaktande i en översyn av kommunikationsstrategin.

Styrelsen föreslår årsmötet besluta:

ATT avslå motionen.