Översättningsordlista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Här listar vi hur vi inom Wikimedia Sverige översätter vissa engelska ord och uttryck till svenska. I en del fall finns det inga självklara översättningar och därför har vi tagit beslut om vilket alternativ vi ska använda, så att vi kan vara konsekventa och tydliga i vår kommunikation.

              

Engelska Svenska   Ev. kommentar  
(Wikimedia) affiliates
  • Wikimediaföreningar och -användargrupper
  • Wikimediaorganisationer  
I många länder är "affiliates" inte en juridisk person på grund av frånvaro av föreningsfrihet eller andra hinder. Om det inte av informationen framgår att de organisationer som åsyftas är "chapters", som per definition är juridiska personer, så bör Wikimediaorganisationer användas.
APG funding  
  • APG-finansiering
  • finansiering via APG-programmet
Förklara gärna vad det innebär (se ordlistan: https://se.wikimedia.org/wiki/Ordlista#A)
chapter
  • förening
  • stödförening till Wikimedia Foundation
  • lokalförening till Wikimedia Foundation
Här finns ingen självklar svensk term att översätta till. I stället använder vi några olika alternativ beroende på situation.
edit-a-thon skrivstuga
Face2Face fundraising Face2face-insamling
FDC funding   FDC-finansiering Förklara gärna vad det innebär (se ordlistan: https://se.wikimedia.org/wiki/Ordlista#F)
Free Software fri programvara
General Assembly årsmöte
GLAM GLAM

ABM

Förklara gärna vad det innebär (se ordlistan: https://se.wikimedia.org/wiki/Ordlista#G)
grant bidrag
hub hubb
LGBT HBTQI
Linked Open Data (LOD) länkade öppna data (LOD)
Open Educational Resources (OER) Öppna lärresurser (OER)
Open Source Software programvara med öppen källkod
SDG   Globala målen  
stakeholder intressent
Swedish language version of Wikipedia svenskspråkiga Wikipedia
UN agencies FN-organ
volunteer volontär
Wikimedia Foundation Wikimedia Foundation Använd inte "Wikimediastiftelsen" som översättning.
WMF Wikimedia Foundation
Wikimedia Movement Wikimediarörelsen  
Wikipedian in residence (WiR) Wikipedian in residence (WiR)