Ajtte schema

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ájtte 29 oktober 2012 – schema och struktur

Struktur

 • Omkring 16 personer (anm: slutliga antalet 18, varav några få inte deltog riktigt hela dagen)
 • Föreläsningar och praktiska övningar blandade
 • Praktiska övningar i arbetsrummen, två och två
 • Få eller ingen bärbar dator i föreläsningssalen, inga bord där
 • Möjliga löpande avbrott för frågor och kortdiskussioner, ett par schemalagda sådana pass
 • Inget anteckningsbehov
 • Broschyr "Välkommen till Wikipedia" delas ut efter dagen till alla
 • Broschyr om Commons-uppladdning delas ut till dem som är intresserade
 • Hänvisning sker till digital upplaga av "Kulturskatter på nätet" (anm: två tryckta exemplar också utdelade)
 • Svar på frågor som inte kan besvaras direkt läggs i efterhand ut på nätet (t.ex. denna sida)
 • ? Ájtte kopierar A5-papper med kod-lathund (anm: Wikimedia-lathundspapper A5 utdelade i stället)
 • Tillfälliga användarkonton – Användare:Ajtte 2012 redigeringskurs 01 etc. – läggs upp i förväg för att minska problem med massuppladdning av användarkonton kursdagen (anm: bör tänkas igenom bättre inför liknande kurstillfällen)
Kulturskatter på Ajtte.JPG

Schema

Förmiddagspass 08:30-11:00

 • 08:00 Duka för övning
 • 08:30-09:15 Teori I – Hur fungerar Wikipedia?
Först litet om deltagarnas förväntningar och bekantskap med Wikipedia för att eventuellt styra om kursmoment/anpassa någon del
Vad Wikipedia är, hur det uppstått, tekniken bakom, hur det finansieras, vad som styrs av vem, principer i redigeringssamarbetet, fri licens, etc.
 • 09:15-09:30 Paus
 • 09:30-10:30 Praktik I – Hur redigera på Wikipedia, grunder
Genomgång tillsammans: användarkonto, uppbyggnad av webbsidorna (flikar, länkar, lister, lägen), hur göra enkla redigeringar, något om kodspråk, etc.
Praktik två och två i arbetsrummen (testa att skriva/ändra text, experimentera med texter och formattering i "sandlåda", navigera runt och testa funktioner)
Gemensam genomgång av erfarenheter, frågor, eventuell repetition om handgrepp
 • 10:30–11:00 Diskussion
Hur kan Ájtte ha nytta av Wikipedia? Poäng med att aktivt medverka för att skriva på Wikipedia?
 • 11:00–13:00 Lunchuppehåll, möjlighet uträtta andra arbetsuppgifter

Eftermiddagspass

 • 13:00–14:00 Teori II – Hur ser ett bra innehåll ut på Wikipedia?
Språk, objektivitetssträvan, struktur, källor, interna och externa länkar, interwikilänkar, relevanskriterium, bilder
Den fortlöpande diskussionen (diskussionssidor, bybrunnen, formaliserade redigeringskrav, konflikter)
 • 14:00–15:30 Praktik II – Hur redigera på Wikipedia, mer avancerat
Två och två i arbetsrummen göra korrigeringar/enkla tillägg i "riktiga artiklar"), testa med att påbörja artiklar som kan publiceras senare
Återsamling för att diskutera erfarenheten av övningen, repetera moment som är oklara, eventuellt gå igenom mer avancerade handgrepp som bilduppladdning
 • 15:30–16:00 Användarstyrd diskussion, som kan användas antingen för frågor och svar om det praktiska wikipediaarbetet, eller om Wikipedia och Ájtte, eller bådadera
 • 16:00 Övertid för samtal med dem som vill veta mer, indivuellt eller med grupper, genomgång av uppladdning av bilder

(Anmärkning: Såväl för- som eftermiddagspass förlängdes cirka 20 minuter. Kursen avslutades 16:20)

Andra sidor i samma serie