Verksamhetsplan 2012/Innehållsdonationer/Reserapport 2012-11-01 Jokkmokk Bengt

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Wikimedia Sveriges hyrbil passerar polcirkeln på väg till Jokkmokk

Reserapport - kurs på Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk 29 oktober 2012


Kursen

Kursen arrangerades som en del av GLAM-projektet. Överenskommelse om en kurs träffades första halvåret 2012 mellan projektledaren Axel Pettersson och Åsa Sundqvist, bland annat webbredaktör på Ajtte,

Avsikten med kursen var att informera om Wikimedia och fria licenser, lära ut grunderna i redigering, motivera personalen att använda sig av Wikipedia som verktyg för informationsspridning.

Ajtte har knappt 25 medarbetare, varav 18 deltog i kursen, nästan alla hela kursdagen, det vill säga från 08:30 till 16:20. Museets chef och enhetscheferna deltog, liksom även personal som inte förväntas arbeta med Wikipedia i arbetet. Av deltagarna var 14 kvinnor och 4 män. Åldersfördelningen var ganska jämn och spridd över åldrarna från omkring 20 till omkring 55.

Genomförande

 • Totalt knappt 6 1/2 timme med omväxlande teori-, praktik- och diskussionsavsnitt, två av varje
 • Större delen av kursen hölls i en hörsal utan bord (eleverna hade inga bärbara datorer), praktikövningarna genomfördes i grupper om två i personalens arbetsrum (cellkontor).
 • Eleverna var på alerten och ställde frågor från ett tidigt stadium.

Noteringar från kursen

 • I kursen gjordes i praktikavsnitt nr 2 redigeringar i skarpt läge. Intressant att då notera att flera av deltagarna fick omedelbara responsen av wikipedianer, både välkomsthälsningar till nyregistrerade användare och kommentarer till gjorda redigeringar, vilka sedan kunde tas upp i genomgång efter kursmomentet.
 • En av tjänstemännen skrev under praktikövningen en artikel, Staloluokta kyrkkåta med uppladdad bild, vilken omedelbart kommententerade/kompletterades av andra wikipedianer, och som redan till kvällen kompletterats av andra så att den blivit en hygglig artikel.

Sidoaktiviteter

 • Diskussion med Sametingskansliets kulturchef fördes om angreppssätt beträffande möjligt stödprojekt för Wikipedia på nordsamiska.
 • Intresse för engagemang i Wikipedia på nordsamiska på Ajtte testat.

Resultat

 • Svårt ännu bedöma. (Anmärkning: kan fyllas på senare!)

Erfarenheter för liknande kursdagar

 • Upplägg med en hel kursdag fungerar.
 • OK att köra med en föreläsare/instruktör, men fördel om det är minst två för att få framförandet livligare och kunna täcka in mer coaching under övningarna.
 • Poäng för oss med deltagande även av ej direkt berörd personal för att engagera också privatskribenter.
 • Att ha kursen i vanlig hörsal har fördelar jämfört med datasal eller sal med skrivbord under en så lång kurstid, för att få mindre fysiskt avstånd till eleverna.
 • Alla stannar inte hela dagen. Se till att de allra viktigaste budskapen är framförda före lunch. Av samma skäl: starta så tidigt som det är möjligt på morgonen.
 • Fundera igenom registrering av användarnamn. Axel påpekade före kursen att det enbart går att upprätta sex konton en och samma dag från en IP-adress. Man bör alltså inför en kurs tänka på att upprätta några tillfälliga användarkonton för kurstillfället, alternativt att man får några elever att registrera konton i förväg. Det är helt tillräckligt att arbeta med ett användarkonton per två kursdeltagare, och att använda pedagogiken att eleverna arbetar två vid varje dator. Högst sex går att registrera under en dag på ett IP-nummer.

Efterarbete

 • Samtal om museets möjliga användande av, och bidrag till Wikipedia, fördes dagen efter med närmast ansvarig enhetschef.
 • Uppföljande email till alla deltagare med uppmaning till träning av handgrepp i redigering sänd tre dagar efter kursen.
 • Uppföljande email till museichefen och enhetschefen för Arkiv- och samlingsavdelningen från föreningens ordförande och projektledaren sändes veckan efter kursen