Ansökningar/Allmänt verksamhetsstöd

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en ansökan som vi kan skicka till olika stiftelser för att ansöka om allmänt verksamhetsstöd. Ansökan behöver beskriva vårt mål, vår strategi och vilka verksamheter vi bedriver samt vilka kostnader vi har svårt att få täckta.

Om Wikimedia Sverige

Föreningen bildades 2007 och är en av drygt trettiofem liknande organisationer runtom i världen som är erkända av Wikimedia Foundation som "chapters" av denna stiftelse, men fungerar helt självständigt både juridiskt och i det dagliga arbetet. Vi arbetar med Wikipedias gemenskap av frivilla bidragsgivare samt med institutioner, främst museer, universitet och statliga verk som Riksantikvarieämbetet, för att göra frilicensierat material tillgängligt och med att hjälpa andra att återanvända materialet. Vi samarbetar också andra organisationer som är för fritt innehåll i Sverige, och med organisationer inom den globala Wikimedia-gemenskapen.

Wikimedia Sverige är alltså en sorts stödförening till Wikipedia, men verkar även på ett bredare plan för att göra kunskap tillgängligt till så många som möjligt.

Strategi

Wikimedias strategi bygger på fem grupper med fokusområden. Alla våra projekt kopplas till dessa fokusområden för att på lång sikt uppfylla vår vision om att göra kunskap fritt tillgängligt. I enlighet med vår verksamhetsplan ska vi arbeta för att:

  • Påverka innehållsägare – vi vill påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser. Här handlar det bland annat om att få dem att släppa existerande material och data under fria licenser och fundera på detta när de skapar nytt material i framtiden.
  • Uppmuntra kunskapsspridare – så att utbildningsinstitutioner och dess lärare kan integrera Wikipedia i utbildningen. Vi har adapterat ett internationellt utvecklat utbildningsprogram och jobbar med pedagoger både med universitet, högskolor och gymnasier för att hjälpa dem att bli experter.
  • Aktivera skribenter – för att ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten. Trots att Wikipedia växer stadigt finns en stor potenial att förbättra det genom nya skribenter, speciellt om idag underrepresenterade grupper skulle kunna öka. Dessa är kvinnor, äldre och personer utan västvärldsbakgrund. Vi arbetar också med att få forskare, doktorander och andra ämnesexperter att bidra för att få en högre kvalitet på innehållet.
  • Vara relevant för läsare – medverka till ökad användbarhet av plattformen. Ett uppslagsverk är ju bara halvt om det inte utnyttjas och det hela bygger på en mjukvara med öppen källkod som kan förbättras. Därför arbetar vi med att ta reda på vad läsare efterfrågar, för att veta vilka förbättringar som behöver göras.
  • Arbeta med främjare av kunskap – genom att ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap och fria licenser. Genom att kontakta politiker och myndigheter och berätta om möjligheter och hur det fungerar kan vi förmå dem att fundera på vad fri kunskap och fria licenser innebär. Det ska inte vara främmande för dessa att utnyttja och att bidra till sådana resurser.

Intäkter

Till cirka 50% finansieras föreningen av bidrag från Wikimedia Foundation, som i sin tur består av donationer. Merparten av de resterande intäkter är projektbidrag. Det finns två utmaningar för föreningen. Den första är att medel från Wikimedia Foundation inte får användas till politisk påverkan, vilket är något som ligger inom föreningens intresseområde, till exempel genom att få myndigheter att göra det lättare att komma åt och att återanvända deras material. Den andra är att rena projektbidrag sällan kan inkludera overheadkostnader såsom kontorshyra och liknande.

Kostnader

Lönekostnader

Föreningen har idag 5 heltidsanställda och 2 anställda på deltid. Under 2013 kommer ytterligare en heltidsanställning att tillkomma.

Lokalhyra

Vi har ett litet kontor där vi även har plats för att kunna ha mindre möten. Budgeten för 2013 är 300 000 kr (inklusive alla kringkostnader).

Resor

Föreningen är rikstäckande och har verksamhet över hela landet och sätet och kontor i Stockholm. 2012 uppgick resekostnaderna till cirka 70 000 kr.

Utrustning

Datorer, servrar, internet och mobilt internet är en nödvändighet i Wikimedia Sveriges verksamhet. Budgeten för 2013 är 110 000 kr.

Andra verksamhetskostnader

Utöver nämnda kostnader finns behov av generellt informationsmaterial. Detta är inte bara tryckt material utan även hjälp med formgivning, teknisk utformning av webbplats och liknande. 2012 kostade detta nästan 40 000 kr och budgeten för 2013 är 53 000 kr.

Revision

Ambitionen är att uppnå status för ett 90-konto. Detta ställer stora krav på revision och ordning, vilket i sin tur leder till vissa merkostnader. Föreningens ledstjärna är att vara en transperent organisation och således ligger bokföringen publikt på internet för vem som helst att beskåda.

Föreningsfakta

Typ av organisation

Ideell organisation

Uppdragsgivaren är momsregistrerad

Nej

Namn

Wikimedia Sverige

Adress

Hantverkargatan 21, 112 21 Stockholm

Telefon

0762122776

Organisationsnummer

802437-8310

Firmatecknare

  • Jan Ainali, ordförande, Wikimedia Sverige, jan.ainali(at)wikimedia.se, 076-2122776
  • Holger Motzkau, kassör, Wikimedia Sverige, holger.motzkau(at)wikimedia.se, 076-2152696

Webbplats

http://wikimedia.se

Syfte enligt stadgar

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.