Användarmanual/Redigera wikitext

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Redigering Skapa sida Redigera wikitext Användarkonto Diskussionssidor Mediafiler Navigera


Användarmanual för att redigera wikitext

Den här sidan samlar resurser för att redigera wikitext i Wikimedia Sveriges (WMSEs) wiki. Ett annars mycket enkelt sätt att redigera den här wikin är genom "Visual Editor".

Öppna en sida för att redigera

Klicka på "Redigera wikitext" upptill på vilken sida helst av wikins sidor för att öppna det redigerbara läget så att sidan kan ändras. Det går alltid att växla redigeringsläget (Visuell redigering eller wikitextredigering) genom att klicka på uppe till höger i redigeringsfönstret.

Redigera texten med wikikod

Hur du gör det Exempel Resultat på sidan Kommentar

Nytt stycke

Tryck på enter-/returknappen två gånger. Stycke ett avslutas med skiljetecken.Entertryckning Entertryckning

Stycke två börjar på ny rad.

Stycke ett avslutas med skiljetecken.

Stycke två börjar på ny rad.

Endast en entertryckning resulterar i en radbrytning som endast syns i redigeringsläget. Efter att man sparat ser man att texten fortsätter utan radbrytning. Önskar man enbart radbrytning får man ta till koden <br/> som läggs där man vill ha radbrytningen.

Mellanrubrik i en artikel

Skriv två, tre, fyra eller fem likhetstecken på var sida om rubriken. Ju fler likhetstecken, desto lägre rubriknivå. == Tillämpningar ==

=== Vanliga exempel ===

Tillämpningar Vanliga exempel

Första rubriknivån, det vill säga två likhetstecken, fås om man markerar rubriken och klickar på knappen med A. Denna nivå brukar kallas H2 (vilket står för Heading 2). Sidans titel är rubriknivå 1, så nästa rubrik skall vara en H2.
Indrag Inled raden med kolon (:). :Jag tycker att det är bättre att…
Jag tycker att det är bättre att…
Flera kolon efter varandra ger större indrag.
Punktlista Inled raden med asterisk (*). Varje sådan rad blir en egen punkt. * Första punkten

* Andra punkten

 • Första punkten
 • Andra punkten
Genom att använda flera asterisker efter varandra (**) får punkten större indrag.
Numrerad lista Inled raden med fyrkant (#). # Första punkten

# Andrapunkten

 1. Första punkten
 2. Andra punkten
För varje # ges en ny listnivå med allt större indrag:
 1. Första punkten
 2. Andra punkten
  1. Anledningar
  2. Exempel

Formatering med wikitext

Nedan finns koder för att göra texten mer tydlig att läsa, såsom fetstilning.

Hur du gör det Exempel Resultat Kommentar

Kursiv stil

Skriv två apostrofer på var sida om ordet eller frasen. ''Docendo discimus'' Docendo discimus Verktygsfältets knapp med ett lutande I lägger till två apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. I står för italics, vilket betyder kursiv stil.

Fetstil

Skriv tre apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''Nomen Nescio''' Nomen Nescio Verktygsfältets knapp med ett B lägger till tre apostrofer kring det markerade ordet eller frasen. B står för bold, vilket betyder fet stil.

Kursiv fetstil

Skriv fem apostrofer på var sida om ordet eller frasen. '''''så här''''' så här Fet stil är lämpligt att använda i begreppens definition för att markera upp det aktuella begreppet.

Skrivmaskinsteckensnitt

Omge frasen eller ordet med <kbd> respektive </kbd>. <kbd>teknisk term </kbd> teknisk term Texten visas med fast bredd, alla bokstäver är lika stora. Används mycket sällan; huvudsakligen i beskrivningar för att markera användarinput.

Överstrykning

Omge frasen eller ordet med <s> respektive </s>. <s>3 september</s> blev ändrat 3 september blev ändrat Kan användas på arbetssidor för att tydliggöra ändringar i datum eller andra mindre justeringar.

Understrykning

Omge frasen eller ordet med <u> respektive </u>. <u>Nu är det fixat</u> Nu är det fixat

Länkningar med wikitext

Hur du gör det Exempel Resultat Anmärkning
Länk till andra wikisidor i WMSEs wiki Skriv dubbla hakparenteser runt sidans namn. [[Funktionärer]] Funktionärer Text direkt efter hakparenteserna (utan mellanslag eller bindestreck) blir en del av länken, exempelvis kommer [[Funktionärer]]na att se ut som Funktionärerna

Länkar till existerande sidor blir blåa. Sidor som inte finns ännu blir röda.

Länka till andra wikisidor utanför WMSEs wiki Alla andra wikis inom Wikimedia har särskilda prefix för att göra en wikilänk. [[w:Wikipedia:Skrivstuga]] w:Wikipedia:Skrivstuga Prefixet w länkar från denna wiki till en sida på svenskspråkiga Wikipedia. Prefixet c länkar till Commons och m till Meta. Se länk nedan för fler interwiki-prefix.

Maskerad länk
– det vill säga länk som pekar på en annan artikel än vad den ser ut att göra

Skriv ett lodstreck (|) mellan wikisidans fullständiga namn och hur den synliga länken ska se ut i texten. [[Projekt:Organisationsutveckling 2018|Organisationsutveckling]] Organisationsutveckling, som leder till projektsidan.

Länk till andra namnrymder inom WMSEs wiki

Skriv dubbla hakparenteser kring namnrymdens namn, följt (utan mellanslag) av kolon, följt av sidans namn. [[Diskussion:Resepolicy]] Diskussion:Resepolicy Genom att lägga till ett snedstreck (/) går länkten till en undersida exempelvis Funktionärer/Visitkort
Externa länkar kallas de länkar som leder till webbplatser som inte är wiki-sidor.
 • genom att sätta den mellan enkla hakparentes]er, följt av mellanslag, följt av den text som ska utgöra länkens text
 • genom att skriva in länkens URL utan några hakparenteser
 • http://www.google.se/
http://-delen måste vara med, men å andra sidan syns hela adressen i artikeln vilket är praktiskt om sidan skrivs ut.

Kategorisera en sida

Alla sidor i wikin bör vara kategorserade, kategorin syns längst ned på sidan.

Alternativ 1: Utan att redigera sidan

Längs ned på varje wikisida finns texten "Kategorier" och sist i samma rad finns ett plus-tecken (+). Klicka på plus-tecknet för att lägga till sidan i rätt kategori genom att skriva in namnet på kategorin, ex Wikipedia i utbildning. Klicka sedan på den lilla OK-knappen.

Alternativ 2: Kategorisera med Visual Editor

Klicka "Redigera" upptill på vilken sida helst för att öppna sidans redigerbara läge och verktygsrad.

Till höger i verktygsraden finns en menyikon med tre rader() Via denna kan du enkelt lägga till sidan i rätt kategori.


Alternativ 3: Kategorisera med wikitext

I sidans wikikod läggs kategorierna till längst ned på sidan med Kategori följt av kolon och sedan namnet på kategorin, enligt följande:

 • [[Kategori:Användarmanual]]

Innehållsförteckning

När en sida har fyra eller fler rubriker får den automatiskt en innehållsförteckning. Om man vill ha en innehållsförteckning innan det finns fyra rubriker eller om man inte vill ha någon alls, kan man skriva:

 • __INNEHÅLLSFÖRTECKNING__ – om man vill lägga till en innehållsförteckning just här.
 • __INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__ – om man inte vill ha någon innehållsförteckning.

Om man vill placera innehållsförteckningen till höger kan man skriva:

 • {{TOCright}}

Interwiki-länkar

För att länka inom olika wiki-sidor som hör till Wikimedia-projekten finns olika prefix att använda för att anropa rätt wikisida. Meta har en förteckning över dessa:

Färger i wikitext

För mer avancerad redigering av wikitext går det att använda färgkoder för att skapa olika element.