Arbetsordning för valberedningens arbete/ta fram lista

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Att ta fram en lista med möjliga kandidater är första steget i det operativa rekryteringsarbetet. Målet är att få fram en lista med första och andrahandsalternativ som kan förädlas i dialog med personer även utanför valberedningen. Processen ser olika ut beroende på profilen som eftersöks och vilka nätverk/kompetenser som finns inom valberedningen. Principiellt sker den dock i tre steg, som sedan kan göras mycket förenklat eller mer genomarbetat.

Att söka fram namn på möjliga kandidater

Valberedningens egen kunskap om namn är ett indata, liksom om styrelsen gett förslag på namn. Kansliet har ofta namn, och bör tillfrågas om det finns behov av fler namn. Det är också möjligt att kontakta utomstående man känner och som kan ha namnförslag att ge. Att brett i mailutskick fråga efter namn har inte ofta använts men kan också utnyttjas, men då bör man kunna hantera de förslagen på ett proffsigt och seriöst sätt.

Att skapa en "bruttolista"

Av namnen som kommer fram kan man skapa en "brottolista" dit namn på alla kandidater som inte är direkt olämpliga listats (ingen i valberedningen ger sitt veto emot). Detta bör vara ett helt internt valberedningsarbete.

Att skapa en "nettolista"

"Bruttolistan" skall sedan förädlas till ett "nettolista" som då skall innehålla namn som det kan vara realistiskt förslå som kandidater, men fler än de som senare kommer presenteras som valberedningen kandidater. Det är också önskvärt denna lista redan preliminärt delats in i första och andrahandskandidater. Detta är en intern process inom valberedningen, men där det finns möjlighet höra även utomståendes syn, vilket då göras bara med några få namn och bara med de mest betrodda utomstående. Erfarenheten har visat att detta kan vara den enda process i valberedningens arbete där det kan vara svårt nå konsensus.