Backupstrategi

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida beskriver föreningens arbete och verktyg för att säkerställa att dokument är tillgängliga.

Föreningswikin och Wikimedia Commons

Föreningswikin är föreningens primära arbets- och lagringsplats. När det är möjligt laddas filerna upp på Wikimedia Commons. Observera att filtyper som behöver lagras men inte stöds av Wikimedia Commons kan laddas upp på föreningswikin inbäddade i en .zip. På föreningswikin är det även möjligt att ladda upp filer som är upphovsrättsskyddade.

Backup sköts av Wikimedia Foundation av både Wikimedia Commons och av föreningswikin och kan ses som tillförlitlig.

Google Drive / Google docs

Används istället för wiki om många behöver redigera samtidigt och stor risk för redigeringskonflikter råder, alternativt när dokumenttypen tillåter funktionalitet som inte finns i MediaWiki (exempelvis kalkylbladsfunktioner).

Ska ses som ett medium för arbetsmaterial (även om Google som sådan kan ses som stabil så kan filer flyttas, döpas om och förändras så att det ursprungliga materialet kan vara näst intill omöjligt att återställa). Filer (eller text) bör flyttas till beständigare plats som Wikimedia Commons eller föreningswikin när dokumentet är klart.

Säkerställ att de dokument som skapas läggs in i de gemensamma mapparna. Detta så att dokumentet inte endast är tillgängligt för det egna kontot.

Ingen backup görs.

Etherpad

Används istället för wiki om många behöver redigera samtidigt och stor risk för redigeringskonflikter råder.

Etherpad ska ses som ett flyktigt medium och text bör flyttas till en sida på föreningswikin i omedelbar anslutning till avslutat möte (eller liknande).

Ingen backup görs.

Filer på lokal hårddisk

Bör undvikas i största möjliga mån (men kan krävas vid till exempel videoredigering). Tänk på att projektfiler kan ligga i NextCloud medan de tunga filerna ligger lokalt (till exempel vid videoredigering).

Filer bör flyttas till beständigare plats som Wikimedia Commons eller föreningswikin när dokumentet är klart.

Fysiska dokument

I enlighet med gällande lagstiftning lagrar Wikimedia Sverige även fysiska dokument. Ekonomiska dokument hanteras av redovisningsbyrån OP administration AB (Opad). Diarieförda dokument och avtal listas i vårt diarium.