Behovsprofil för årsmötesordförande

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Wikimedia Sverige har en tradition av att engagera en spännande och kunnig person som mötesordförande på föreningens årsmöte.

Årsmötesspecifika behov

 • Tidigare erfarenhet av att leda årsmöten.
 • Förståelse för hur en ideell förening fungerar.  
 • Kapacitet att sätta sig in i hur Wikimedia Sverige fungerar utifrån styrdokument och andra erhållna dokument
 • Förmåga att leda mötet på ett inbjudande sätt, så att alla känner att de har möjlighet att komma till tals.
 • Erfarenhet av att arbeta med inkluderande och engagerande arbetssätt och mötesmetoder.
 • Förmåga att leda mötet på ett effektivt sätt.

Mötesordföranden delges en mötesordning på förhand, som vägledning för hur årsmötet genomförs. Denna mötesordning är enbart preliminär fram tills att den fastställs av årsmötet.

Tekniska behov

 • Erfarenhet av att arbeta med wiki som arbetsverktyg.
 • Förmåga att använda eventuella tekniska hjälpmedel som bedöms som nödvändiga för årsmötet. Detta kan innefatta videoplattformar vid helt eller delvist digitala årsmöten, mentimeterfunktioner för omröstningar, eller annat som underlättar årsmötets genomförande.

Specifika behov för det digitala årsmötet

 • Erfarenhet av att leda digitala årsmöten.
 • Kunskap och idéer om hur man engagerar och inkluderar alla deltagare i det digitala årsmötet.
 • Kunskap om och erfarenhet av hur man hanterar uppkomna situationer i digitala årsmöten.

Se även