Budget 2016

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2015 | 2017 >>

Budget för året i ansökan som skickades till Funds Dissemination Committe (och beviljades): https://drive.google.com/open?id=1_XR2u6f_wPr2_fzFsXl6_raIbcPDmbylwE2K8j6woHQ Denna har en lite högre detaljnivå än översikten nedan och den exakta storleken på bidragen från Post- och telestyrelsen och Postkodlotteriets kulturstiftelse var inte känt då.

Intäkter

SEK Budget 2015 Utfall 2015
Medlemsavgifter 100 000 100 000 77 202
Donationer 80 000 63 745 50 183
WMF bidrag 2 616 000 2 557 000 2 541 305
Ränta, försäljning 15 000 25 000 24 198
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 499 750 239 920 226 169
Post- och telestyrelsen 1 931 515 0 0
Kammarkollegiet 0 86 660 0
Internetfonden 0 124 600 0
Postkodlotteriets kulturstiftelse 2 135 222 0 0
Verket för innovationsservice 819 696 0 689 671
Andra bidrag 390 568 1 918 075 385 202
TOTAL 8 587 751 5 115 000 4 458 163

Kostnader

Budget 2016 Budget 2015 Utfall 2015
SEK SEK SEK
Möjliggörande 1 472 338 1.204.000 1 355 001
Medlemmar 48 000 45 000 22 406
Styrelsen 47 000 44 000 69 350
Verksamhetschef/Ledning 190 091 184 000 267 915
Anställda 145 350 145 350 142 895
Externa 306 464 181 000 217 032
Infrastruktur/kontor 464 118 367 950 399 593
Förvaltning 271 318 237 500 211 691
Personalkostnader 0 5.000 17 903
Frigöra innehåll 0 1 251 800 988 038
Information om fria licenser 0 205 488 257 066
Påverka organisationer 0 670 312 368 639
Praktiskt stöd 0 376 000 362 333
Fri kunskap i utbildning 0 634 000 410 083
Wikipedia i utbildning 0 571 700 380 648
Frigöra forskning 0 44 000 29 435
Stöd till gemenskapen 0 1 062 401 822 874
Stöd till aktiva skribenter 0 160 000 149 512
Underrepresenterade grupper 0 276 255 464 213
Möten för aktiva skribenter 0 596 146 119 917
Ämnesexperter 0 30 000 89 232
Läsare 0 448 254 585 419
Utbilda allmänheten 0 308 854 135 943
Användbarhet 0 139 400 449 476
Information om fri kunskap 0 316 500 83 968
Fri kunskap och licenser på politiska agendan 0 291 500 83 968
Påverka institutioner 0 25 000 0
Tillgång 3 699 997 0 0
Ökad information om licenser och tillgång 3 253 330 0 0
Påverka organisationer att använda fria licenser 446 667 0 0
Användning 2 292 515 0 0
Öka förtroendet och användandet 321 000 0 0
Öka användbarheten 1 971 515 0 0
Gemenskapen 995 600 0 0
Stöd till aktiva användare 333 600 0 0
Sänka trösklarna för nya användare 662 000 0 0
TOTAL 8 460 451 4 917 755 4 245 383