CiviCRM/Bugzilla

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Här samlas buggraporteringar.

Nya

Medlemsräknare

Beskrivning
Det skulle vara fiffigt att ha en token för antalet medlemmar i föreningen som man kan använda i Drupal.
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Low: This would be good to get fixed somewhere in the future. Contributed patches might speed fixing up.
Status
 • Nytt
Datum
2014-07-31
Problem
Det är ohållbart att försöka ange hur många medlemmar vi har, och eftersom att uppgiften finns i CiviCRM borde man kunna ange den med en token istället.
Önskemål
Jag föreslår tre stycken, en för varje medlemstyp och en för totalen.
Övriga synpunkter
Anmält av
Jan
Diskussion

Saknade översättningar

Beskrivning
Diverse texter saknar svensk översättning eller har felaktig sådan
Allvarlighetsgrad
 • Minor: Minor loss of function, a problem not affecting the actual function, but the behavior is not natural.
Prioritet
 • Low: This would be good to get fixed somewhere in the future. Contributed patches might speed fixing up.
Status
 • Nytt
Datum
Problem
På flera ställen saknas svensk översättning av engelsk text eller existerande översättnign är felaktig. Se önskemål för lista:
Steg att reproducera
Önskemål
 • I datumväljaren: Wk. -> v.
 • I timeline: Alla "Logga" bör vara "Logg"
 • I diary: Logga <datum> för alla användare -> Logg <datum> för alla användare
 • I topmenyn:
  • Log Worktime -> Logga arbetstid
  • Timeline -> Tidslinje (eller Tidslinje per person)
  • Association diary -> Föreningsdagbok
  • Worktime report -> Arbetstidsrapport
 • I Log Worktime. Vekodagarna som visas i samband med datumvalet (typ "Arbetstid Wednesday 2014-04-23") ska vara på svenska.
Övriga synpunkter
Anmält av
André
Diskussion

Datumval i timeline

Beskrivning
Datumvalet i timeline bör reflektera valet (och har felaktig text)
Allvarlighetsgrad
 • Minor: Minor loss of function, a problem not affecting the actual function, but the behavior is not natural.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Nytt
Datum
2014-04-24
Problem
I timeline:
 • Man ett datum men informationen presenteras per vecka.
 • Texten under datumväljaren talar om att logga tid.
Steg att reproducera
Önskemål
 • Eftersom presentationer är per vecka bör datumvalet reflektera detta. Dvs. man ska kunna klicka på veckonumren istället för datumen.
 • Det som visas i rutan bör inte vara ett datum utan istället tidsspannet för vecka (och gärna veckonumret)
 • Texten under datumvalet säger "åååå-mm-dd, logga arbetstid för detta datum" (detta är fallet överallt där datumväljaren visas) detta bör (här) ändras till "<formatet ovan>, visa aktivitet för denna period"
Övriga synpunkter
Anmält av
André
Diskussion


Project timeline

Beskrivning
Se aktivitet per projekt i CiviCRM
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Nytt
Datum
2014-04-24
Problem
Det finns i dagsläget inget lätt sätt att få upp en översikt över vilken tid (med kommentarer) som registrerats på ett projekt. Audit ger information om allt utom just arbetstid (med kommentarer). Detta gör det svårt att följa upp t.ex. Organisationspåverkan 2014 för att se vad som gjorts men ännu ej rapporterats.
Steg att reproducera
Önskemål
En mekanism liknande timeline där man istället för person kan välja projekt. Att bläddra per vecka fungerar även för detta. Ett alternativ skulle kunna vara att under raden arbetstid på sidan audit så kan man se en rad för varje person som har arbetat i projektet med deras kostnad och tid.
Övriga synpunkter
Anmält av
André
Diskussion

Förbättra gränssnittet

 • Knappar med samma funktion ska ha samma namn: Döp om knappen "logg" till "spara"
 • Knappar med samma funktion ska vara placerade på samma sätt: Flytta "logg" till höger om raden som man ska spara.

--Anna Bauer (diskussion) 18 februari 2013 kl. 22.59 (CET)[svara]

Spara tid genom automatisk hopräkning av arbetstid

Beskrivning
Automatisk sammanräkning av arbetstid
Allvarlighetsgrad
 • Normal: Default/average. A problem making a function difficult to use but no special work-around is required.
Prioritet
 • High: Should be fixed within the next four weeks.
Status
 • Nytt
Datum
2014-04-12
Problem
CIviCRM är väldigt långsamt, och ett steg som gör att det tar extra lång tid är att först behöva fylla i arbetstiden, vänta på att sidan laddas om för att sen fylla i projekttid. Vid ifyllande av projekttid anges tid på varje projekt, och det motsvarar arbetstiden. Uttaget av rast eller arbetstidens förläggning (kontor/distans) behövs inte för någon rapportering som motiverar inmatningen.
Steg att reproducera
N/A
Önskemål
Automatisk sammanräkning av projekttid till arbetstid. Genom att automatisera det sparas omladdningen in vilket ger en rejäl tidsbesparing vid registrering.
Övriga synpunkter
Om det är på gång lösningar för att kunna registrera mertid, flex, restid och andra tider kan det vara värt att ha kvar möjligheten, men i så fall bör en insats göras för att CiviCRM ska bli snabbare.
Anmält av
Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 15 april 2014 kl. 10.38 (CEST) (samt André, John och Sara)[svara]
Diskussion


AntalTimmar visas inte i Tidslinje

Beskrivning

Istället för det faktiska antalet timmar visas @timmar på https://www.wikimedia.se/sv/wmse/worktime/timeline

Allvarlighetsgrad
Normal
Prioritet
Low
Status
 • Nytt
Datum
2014-02-07
Problem

Antingen är parameternamnet fel eller så har en transkludering gått fel.

Steg att reproducera

1. Gå till https://www.wikimedia.se/sv/wmse/worktime/timeline 2. Välj datum+person

Anmält av
André Costa (WMSE) (diskussion)
Diskussion

Budget display

Beskrivning
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Low: This would be good to get fixed somewhere in the future. Contributed patches might speed fixing up.
Status
 • Nytt
Datum
2013-10-17
Önskemål
När man är i tidsloggningsläge kan man se "loggad tid:" och "använd budget:". Det skulle var bättre om man istället såg "loggad tid:" och "kvar av budget:"
Anmält av
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 17 oktober 2013 kl. 17.15 (CEST)[svara]
Diskussion

Digital signatur

Beskrivning
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Nytt
Datum
2013-05-22
Problem
Idag på worktime reports måste alla rapporter skrivas ut och signeras och sedan scannas in igen. Detta tar tid.
Önskemål
Göra det möjligt att signera sin egen tidrapport med en knapp samt för verksamhetshef att attestera.
Anmält av
Jan Ainali (WMSE) (diskussion)
Diskussion

Ja, det kan jag nog fixa någon gång. --Prolineserver (diskussion) 2 juni 2013 kl. 20.12 (CEST)[svara]

Registrera övertid/flextid/restid

Beskrivning
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • High: Should be fixed within the next four weeks.
Status
 • Nytt
Datum
2013-05-23
Problem
Idag finns det inget sätt att särskilja i systemet på vilka timmar som är normaltid eller övertid. Därför går det heller inte att se vilket flextidsaldo man har. Det vore dessutom smidigt om det gick att registrera restiden direkt här istället för på traktamentesblanketten.
Önskemål
En extra dropdown vid tidregistreringen. Den behöver innehålla alternativen, Normal, Övertid, Restid. Default ska vara normal. Tid mer än 8 timmar på normal ska läggas till flextidsaldot och mindre ska dras ifrån.
Anmält av
Jan Ainali (WMSE) (diskussion)
Diskussion

Det är inte alls lätt att bygga i. Systemet bygga helt på att allt arbetstid under ett period har samma pris. Om det inte är så måste ganska många delar anpassas. Dessutom har jag just nu ingen susning hur detta information ska sparas i databasen, jag lade ju till några saker i json, men det går bara med saker som jag behöver inte söka genom med SQL. --Prolineserver (diskussion) 2 juni 2013 kl. 20.12 (CEST)[svara]

Vi kan ju i ett mellanled fortsättningsvis räkna på samma kostnad. Det intressant här är ju att hålla reda på mängden av de olika typerna. Nästa steg kanske är variabel kostnad, men det är inte lika akut. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 juni 2013 kl. 21.33 (CEST)[svara]

Traktamentesmodul

Beskrivning
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Nytt
Datum
2013-05-23
Problem
Traktamentesblanketterna är kluriga att fylla i och det blir väldigt mycket hantering av utskrifter inscanning, filversioner och så vidare.
Önskemål
Det vore praktiskt att ha detta direkt i CiviCRM i en egen modul för hantering av traktamenten.
Anmält av
Jan Ainali (WMSE) (diskussion)
Diskussion

Traktamenten är väligt svårt att hantera, där finns så många regler att det är inte lätt att gör uträkningen helt i systemet. Det kommer ta några arbetsdagar att programmera och testa det, och jag tror inte att tidsbesparningen kommer då vara så stort jämförd med en excel-tabell. --Prolineserver (diskussion) 2 juni 2013 kl. 20.17 (CEST)[svara]

Förbättra visningsläget av bokföringen

Beskrivning
Idag är sidan audit otroligt lång.
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Low: This would be good to get fixed somewhere in the future. Contributed patches might speed fixing up.
Status
 • Nytt
Datum
2013-04-24
Problem
Idag är sidan audit otroligt lång.
Önskemål
Att göra varje avsnitt "collapsible" med default att de är ihopfällda. Ett klick vecklar ut den och möjligtvis även funktion för att veckla ut alla/fälla ihop alla.
Anmält av
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 24 april 2013 kl. 17.51 (CEST)[svara]
Diskussion

Sparaknappen

Ibland funkar inte sparaknappen och då måste man refresha sidan.

Allvarlighetsgrad

major: Major loss of function in an important area, prevents function from being used, but a work-around is possible.

prioritet

high: Should be fixed within the next four weeks.

Status

nytt

Datum

21 nov

Problem

Går inte att trycka på spara knappen.

Steg att reproducera
Önskemål
Övriga synpunkter
Diskussion
 • Vad gör du exakt för att reproducera detta? "Logg"-knappen avaktiveras automatiskt när man ändra tid i rubriken för ärbetstid övan och kommer igen när man har klickad på Spara. "Spara"-knappen avaktiveras om man ändra någonting nere på projektrapporteringen, och kommer igen efter man har klickat på logg. Aldrig refresha sidan, där kommer systemet ur takt. --Prolineserver (diskussion) 21 november 2012 kl. 15.08 (CET)[svara]


flytt av info

Beskrivning

När jag loggar en dag och trycker på 'logg' och sedan går in på en annan dag finns den andra dagens text och loggtimmar där. När jag försöker ändra det genom att fylla i ny text och nya timmar och trycker på logg kommer den gamla texten och de gamla timmarna tillbaka och det går alltså inte att ändra

Allvarlighetsgrad
 • blocker: Prevents function from being used, no work-around, blocking progress on multiple fronts.
prioritet
 • high: Should be fixed within the next four weeks.
Status
 • nytt
Datum

21 nov

Problem

Logg text flyttas över till annan dag

Steg att reproducera
Önskemål
Övriga synpunkter
Diskussion

Kan du anger exakt vilka steg du tar för att reproducera detta? Hur går du t.ex. in på en annan dag? --Prolineserver (diskussion) 21 november 2012 kl. 15.11 (CET)[svara]


raderar inmatad text

Beskrivning

Om det kommer en felrapport så raderas all text som var inskriven i rutorna

Allvarlighetsgrad
 • kritisk: Crashes, loss of data (internally, not your edit preview!) in a widely used and important component. Prevents function from being used, no work-around.
prioritet
 • high: Should be fixed within the next four weeks.
Status
 • nytt
Datum

22 nov

Problem

Vid upprepade tillfällen sker det att all info raderas ur rutorna när det blir en felrapport.Om jag börjat med att skriva in text och sparat och sedan återkommer för att spara en gång till på samma dag uppstår problemet oftare

Steg att reproducera
Önskemål

Inte ta bort inmatad text, spara ner det någon stans. och ett bra sätt att leta gamla texter

Övriga synpunkter
Diskussion

hoppar till fel dag

Beskrivning

Jag försöker logga tider, och om något är fel i antalet timmar eller i texten så kommer felrapport, men det värsta är att systemet plockar fram en helt annan dag än den jag nyss försökte rapportera på

Allvarlighetsgrad
 • major: Major loss of function in an important area, prevents function from being used, but a work-around is possible.
prioritet
 • high: Should be fixed within the next four weeks.
Status
 • nytt
Datum

22 nov

Problem

Om det blir något fel så hoppar systemet till en annan dag (dagens dag)

Steg att reproducera
Önskemål
Övriga synpunkter
Diskussion


Tolerantare tidsrutor

Beskrivning

Förenkla inmatningen genom att acceptera enkla siffror (till exempel 4) som hela timmar och siffra med decimal (2,5) som 2h30min. Förenklar inmatningen jämfört med att behöva fylla i 04:00 eller 02:30 i rutorna.

Allvarlighetsgrad
 • Trivial: Cosmetic problem, a problem not affecting the actual function.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Nytt
Datum

2012-11-28

Problem

Enligt beskrivning

Steg att reproducera

Enligt beskrivning

Önskemål
Övriga synpunkter
Anmält av

Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 28 november 2012 kl. 17.24 (CET)[svara]

Diskussion


Endast de projekt vi kan tidsrapportera på

Beskrivning
I rullgardinsmenyn när vi tidsrapporterar bör det endast finnas de projekt som vi kan rapportera tid på. D.v.s. endast de projekt som har en budget för arbetstid. De övriga (t.ex. "9100 Skatt") bör döljas.
Allvarlighetsgrad
 • Trivial: Cosmetic problem, a problem not affecting the actual function.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Nytt
Datum

2013-10-08

Problem

Enligt beskrivning

Steg att reproducera

Enligt beskrivning

Önskemål
Övriga synpunkter
Anmält av

John Andersson (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2013 kl. 09.32 (CEST)[svara]

Diskussion

Stödjer /Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 8 oktober 2013 kl. 09.41 (CEST)[svara]

Aktiva

Stängda

Cashflow - färg

Beskrivning
Allvarlighetsgrad
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Lowest: This can be fixed, but we're not going to worry about it. Patches very welcome and required for progress.
Status
 • Klar
Datum
2013-06-02
Problem
Det är svårt att på tidslinjen för cashflow på sidan audit se vad som har hänt och vad som är framtida.
Önskemål
Färgkoda så att strecket fram till idag är blå medan alla framtida händelser är grå.
Anmält av
Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 juni 2013 kl. 13.35 (CEST)[svara]
Diskussion

Det är inte komplicerad att färga en del i ett annat färg, det är bara frågan: Var ska gränsen mellan färg ligger? Idag? Då syns inte ej bokförda betalningar. Ska nner man sätta datummet på varje konto till dagen där den är avstämmt manuellt? --Prolineserver (diskussion) 2 juni 2013 kl. 20.08 (CEST)[svara]

Jag skulle önska idag. Det som inte är bokfört känner vi ju inte till, det får komma in när vi lägger in det. Alternativt skulle vi kunna göra ett vertikalt streck på dagens datum. Det jag vill åstadkomma är ju tydlighet över tid. Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 2 juni 2013 kl. 21.31 (CEST)[svara]
fixad.

Kan bara raportera dagens datum

Är det något som gått sönder precis just nu eftersom jag inte alls på något sätt kan byta datum? Alla försök att rapportera på annat datum än idag hoppar till dagens datum... --Jakob Hammarbäck (WMSE) (diskussion) 26 november 2012 kl. 20.56 (CET)[svara]

Tab-ordning

Beskrivning

Ändra tabordningen enligt bild

Allvarlighetsgrad
 • Minor: Minor loss of function, a problem not affecting the actual function, but the behavior is not natural.
Prioritet
 • Normal: Should be fixed by the next release.
Status
 • Klar
Datum

2012-11-28

Problem

Onaturlig ordning, medför extra klickande eller tabbande bakåt för att komma till rätt ruta

Steg att reproducera
Önskemål

Ändra till ordning beskriven i bild

Övriga synpunkter
Anmält av

Axel Pettersson (WMSE) (diskussion) 28 november 2012 kl. 17.24 (CET)[svara]

Diskussion

Mall

titel

Beskrivning
Allvarlighetsgrad
 • Blocker: Prevents function from being used, no work-around, blocking progress on multiple fronts.
 • Kritisk: Crashes, loss of data (internally, not your edit preview!) in a widely used and important component. Prevents function from being used, no work-around.
 • Major: Major loss of function in an important area, prevents function from being used, but a work-around is possible.
 • Normal: Default/average. A problem making a function difficult to use but no special work-around is required.
 • Minor: Minor loss of function, a problem not affecting the actual function, but the behavior is not natural.
 • Trivial: Cosmetic problem, a problem not affecting the actual function.
 • Enhancement: Request for a new feature or change in functionality for an existing feature.
Prioritet
 • Highest: Needs to be fixed as soon as possible, a week at the most.
 • High: Should be fixed within the next four weeks.
 • Normal: Should be fixed by the next release.
 • Low: This would be good to get fixed somewhere in the future. Contributed patches might speed fixing up.
 • Lowest: This can be fixed, but we're not going to worry about it. Patches very welcome and required for progress.
Status
 • Nytt
Datum
Problem
Steg att reproducera
Önskemål
Övriga synpunkter
Anmält av
Diskussion