Dödsfall inom Wikimediarörelsen

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Dödsfall är oundvikliga, och så även inom Wikimediarörelsen. Här följer Wikimedia Sveriges inriktning och inställning till vad vi gör när medlemmar eller volontärer inom gemenskapen går bort.

Hur vi identifierar dödsfall

Eftersom många inom gemenskapen är mer eller mindre anonyma är det ibland svårt att veta vem som faktiskt gått bort. Uteblivna redigeringar eller kommentarer på diskussionssidor ger en del information, men lika ofta lämnar skribenter i tystnad utan att det uppmärksammas. Föreningen agerar då vi av gemenskapen eller på annat sätt uppmärksammas på att någon gått bort. Anonyma konton ska inte avslöjas eller identifieras om det inte är i enlighet med tidigare önskemål från användaren själv eller efter kontakt med och godkännande från anhöriga.

Hur vi hedrar den som gått bort

I fall då vi uppmärksammas på att någon gått bort kan vi:

  • Skicka blommor eller kort till begravning eller minnesstund.
  • Skriva minnesord för publicering på Wikimedia Sveriges blogg.
  • Om det är någon närstående till föreningen närvara på minnesstund eller begravning.
  • Om det är någon närstående till föreningen uppmärksamma det på nästkommande årsmöte.

Beslut om ovanstående punkter tas av ordförande eller verksamhetschef. I möjligaste mån sker detta i samråd med anhöriga och som stöd om volontärgemenskapen önskar det.

Riktade insamlingar

Av bokföringstekniska skäl kan vi inte genomföra riktade insamlingar för inköp av blommor eller gemensam donation till annan organisation, men då det är ett önskemål från den avlidne eller anhöriga kan gemenskap och övriga donera till Wikimedia Sverige. Insamlade medel kommer då att gå in i ordinarie verksamhet.

Sista vilja

I den mån det går ska vi ta hänsyn till önskemål lämnade från användare som meddelande till efterlevande eller som sista vilja om det kommer till vår kännedom. Önskemålen kan vara till exempel att koppla användarnamn till riktig identitet på användarsida, val av blommor på begravning eller uppmärksammande av mottagare av minnesgåva. Uppdatering av användarsida kan ske av föreningen men oftast av gemenskapen. Låsning av användarsida, i den mån det ska göras, sker av någon administratör från gemenskapen.

Hantering av personuppgifter när medlem gått bort

Är den avlidne medlem och detta kommer till föreningens kännedom tas personens uppgifter bort från vårt register. De gånger en medlem går bort och informationen ej når oss, det vill säga de gånger vi inte vet orsaken till en utebliven betalning, skickas de sedvanliga påminnelserna ut. Får vi ingen information om personen vid utskick av påminnelser fortsätter medlemskommunikationen tills personens uppgifter rensas i enlighet med rådande riktlinjer.

Se även