Diarium/2024

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Löpnummer Datum Projekt Beskrivning Fysisk arkivplats (om applicerbart) Dokumenttyp
1 2024-01-10 992700 Uppdragsbrev för revisionsuppdrag Grant Thornton
2 2024-02-18 992500 Motivational letter to become a member of ForumCiv
3 2024-01-18 992700 Frågor företagsledning Grant Thornton
4 2024-01-12 241101 Beviljad ansökning Ett nätverk av platser" Beviljade ansökningsmeddelanden
5 2024-02-05 231505 Samarbetsavtal HGN - Wikimedia Georgien
6 2024-02-05 231505 Förändringsbegäran till Svenska insitutet projekt HeritageGuard Network Avtalsändringar
9 2024-04-27 992700 Konstituerande protokoll 2024 - signerat

Se även

Det finns även relevanta dokument listade på följande sidor: