Diskussion:Checklista för avslutande av anställning

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Oklarheter i teknikerpunkter

3
Sebastian Berlin (WMSE) (diskussionbidrag)

För några punkter som ska utförs av tekniker är det oklart vad som menas. @André Costa (WMSE), skulle du kunna utveckla (såg att du hade lagt till iallafall någon av dem)?

Under "Sista arbetsdagen/Med tekniker", "Vid behov (om kontot kopplats till WMSE-kontot)..." vad innebär "om kontot kopplats till WMSE-kontot"?

Under "Efter avslutad anställning/Tekniker":

"Ta bort mailadressen. Lägg in autosvar och omdirigering.": Vad menas med "ta bort" adressen? Inga mejl levereras när kontot har avaktiverats. Vad ska stå i autosvar? Vilken adress ska det omdirigeras till?

"Ta bort behörighet i kalender": Hur görs detta, vill minnas att det ändrades nyligen?

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

"Vid behov (om kontot kopplats till WMSE-kontot)..." Dvs. gör det inte om mitt Phabricator är kopplat till Lokal_Profil, men gör det om det är kopplat till André Costa (WMSE).

Mailen är något som jag tror inte är helt uppklarat. Det viktiga är att den inte bara blir ett svart hål. Så antingen ett autosvar eller en omdirigering behövs. Vi har inga standardiserade autosvar (det borde vi nog ha) vi har inte heller någon strategi för att följa upp att viktiga mail inte har hamnat på det konto (typ automatiserade utskick om t.ex. en ansökan), vilket skulle lösas av en vidarebefodran. Sedan finns möjligheten att personen vill fortsätta använda adressen i volontärsysfte, det har vi inte heller täckt in. Kan du slänga upp en task om att titta på detta?

"Ta bort behörighet i kalender": Denna sker nu automatiskt då behörigheten (med untantag av för oss två) är via grupptillhörighet

Sebastian Berlin (WMSE) (diskussionbidrag)

Nu har jag omformulerat det som gällde Phab, skapat task för mejl (T268455) och tagit bort kalenderpunkten.

Det finns inga äldre ämnen