Diskussion:Diarium

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Sebastian Berlin (WMSE) (diskussionbidrag)

Under Diarium#Digitala dokument står det att de sparas i Nextcloud. Iochmed att vi slutade använda Nextcloud antar jag nu att de hamnar i motsvarande mapp på Drive. Skulle någon som vet kunna rätta till det?

Namngivningskonvention i det digitala diariet

3
André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

I dokumentationen står det att namngivningen följer mönstret <code>#-ÅÅÅÅMMDD-Projektnr-Kort_dokumentbeskrivning</code> men jag ser att vi i praktiken har använt det snarlika mönstret <code>#-ÅÅÅÅMMDD-Projektnr Kort dokumentbeskrivning</code> (dvs. mellanslag innan dokumentbeskrivningen och mellanslag, snarare än golvstreck i beskrivningen).


Jag har personligen inget emot det mönstret som i praktiken används men dokumentationen och verkligheten borde synkas.

Mitt förslag är att vi uppdaterar mönstret här till att reflektera verkligheten. Har någon av er en invändning mot det?

@John Andersson (WMSE)@Jenny Brandt (WMSE)@Maria Burehäll (WMSE)

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag har ingen invändning.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Då uppdaterar jag. Jag gör även ett förtydligande om att Projektnr kan utelämnas i det fall ett dokument inte är kopplat till ett projekt (typ intyg från Skatteverket el. dyl)

Det finns inga äldre ämnen