Diskussion:Föreningens arbete

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Ainali (diskussionbidrag)

Jag upptäckte MariaDB Foundations text för styrelsemedlemmar, den kanske kan inspirera till någon uppdatering? Den är ju utformad så att den är lätt för en ny styrelseledamot att sätta sig in i vad som gäller. Förmodligen kan den också vara hjälpsam i valberedningens arbete då förväntningarna blir tydligare.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag förelår att vi gör ett par förändringar. För ordföranden tycker jag att vi lägger till att denne ansvarar för att vara kontakt med den/de anställda. För sekreteraren föreslår jag att vi flyttar de två sista punkterna till föreningssekreteraren. Föreningssekreteraren bör dessutom få punkt 1, 3, 4 och 5 från speciella roller. På något sätt bör dessutom delar av kassörens jobb flyttas till föreningssekreteraren.

Prolineserver (diskussionbidrag)

Mhh, jag vet inte om några små kosmetiska ändringar genom att flytta punkter räcker till, eller om det behövs mer konceptionella ändringar, speciell i kassörens roll: Ordföranden leder, och kassören gör allt administrativ arbete. Och administrativ går ju över till sekreteraren: Han förberedar in/utbetalningar och bokföringen, men kassören bekräfta det och har ansvar/får ansvarsfrihet för bökföringen. Kassören "handhar relaterade formella dokument" som jag tolkar för framtiden att kassören tecknar alla dokument som sekreteraren har förberedat osv. I princip blir samarbete mellan kassören och sekretäraren där ett närmare samarbete än med ordföranden. Men hur undervikar man där effektivt att det blir aldrig en kommunikationskaos?

Det finns inga äldre ämnen