Diskussion:Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2010-02-27

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Peters reservation

Angående Peter Isotalos reservation undrar jag om det var en allmänt hållen reservation om att årsmötet inte bör välja styrelseledamöter som inte närvarar vid årsmöten eller var det en reservation mot att välja in de styrelseledamöter på årsmötet som inte närvarade? Det förstnämnda ser jag mer som en protokollsanteckning än en reservation. Vid den andranämnda bör det enligt min mening stå "Peter Isotalo reserverade sig mot beslutet att välja [de olika namnen på styrelseledamöter som inte deltog]". Con 3 mars 2010 kl. 23.12 (CET)

Det var en allmän reservation och inte riktad specifikt mot de icke närvarande. Jag petade till den nuvarande formuleringen lite granna.
Peter Isotalo 6 mars 2010 kl. 16.23 (CET)
Toppen! Con 7 mars 2010 kl. 02.48 (CET)

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Det finns inga äldre ämnen