Diskussion:Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-03-19

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
Anna Troberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag pratar med Karin om det. Tack för påminnelsen!

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

@StenS: Skulle du kunnaskriva på protokollet?

@Anna Troberg (WMSE): Har du hört något Från Karin? Om inte skulle du kunan puffa igen?

Fastslagning av antal i styrelse och valberedning?

5
Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Fastslogs antalet ledamöter i styrelse och valberedning så att det ska stå med i protokollet? Räcker det inte med att redogöra för vilka som valdes för att inte behöva plocka in någon om det blir ett avhopp.

Ainali (diskussionbidrag)

Jag kan inte minnas att vi röstade om att det skulle vara explicit 7 personer. Det som hände var att valberedningen förklarade att en hade strukit sig själv med kort varsel, varför det nu bara fanns två förslag från den. Det röstades med acklamation att dessa skulle väljas, men det förekom ingen speciell acklamation för antalet som sådant. Detsamma gällde valberedningen.

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Instämmer: Det hade varit korrekt att vi i valberedningen först skulle föreslagit antal och sedan röstat, men det missade vi i brådsaknde. Däremot anser jag att vi konstaterade att stadgarna gav oss frihet nöja oss med två. Kanske något i stil med "ordförande konstaterade att väkja två kandidater var i enlighet med stadgarnas krav på antalet ledamöter i styrelsen"

Ainali (diskussionbidrag)

Jag håller med om att det är ett bra tillägg. I övrigt anser jag det inte som en miss att inte föreslå antal, utan att det är föredraget att bara rösta om vilka som ska tillsättas. I stadgarna står inget om att beslut om antal behöver tas, punkten handlar bara om "Val av styrelseledamöter"

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Jag ändrade texten till Anders förslag (tack!)

Revisorrapport från Auktorierad revisor

2
Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Jag vet inte hur man bör hantera detta, men det blev fel någonstans med denna. Den finns och är uppladdad men refereras inte till.varken direkt eller indirekt. Enklast vore om det fanns en länk till denna i Kristoffers rapport (som har en rubrik för denna). Om nödvändigt kan den ju sedan läggas dit med en kommentar att den lagt in efter mötet

Historiker (diskussionbidrag)

Jag har nu lagt till en länk. Kommentar om att den lagts dit efteråt skrevs i redigeringskommentaren.

Det finns inga äldre ämnen