Diskussion:Mötesprotokoll/Protokoll 2013-02-05/Målsättningar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Övergripande: huvudmål och prioriteringar

Jag har lagt till den grupp allmänna mål, speciellt för att få en diskussion om våra strategiska prioriteringar FÖR JUST ÅR 2013.

Vad är det som är viktigast, om vi är tvungna att välja. OK, självklart är att vi måste ha en pågående verksamhet som flyter på så sätt att insatser sker, vi kan påvisa att de ger någorlunda effekt gentemot vad vi åtagit oss eller vad man annars minst kan förvänta sig att vi klarar, att vi redovisar öppet och i tid, att ekonomiplanering och ekonomisk redovisning är i bra skick samt att omvärlden i form av donatorer, partners och medlemmar får en god uppfattning av oss.

Som jag ser det flyter mycket av verksamheten på en ur denna synpunkt bra nivå. Efterfrågan är god, vår prestationsförmåga hygglig, ekonomiredovisningen god, etc. En fortsatt MINIMINIVÅ beträffande verksamheten är på något sätt den ständiga prioritet nr 1. Utöver det är det enligt min mening positivt om vi dynamiskt och kreativt expanderar volymmässigt och ökar vår kvalitet. Men det är inte denna kortsiktigt intressanta ambitionsökning som enligt min mening är det avgörande för 2013, utan det är andra frågor som huvudintresset måste riktas på, nämligen att lägga grunden för långsiktig hållbarhet.

2012 har vi lagt en fin grund för hygglig verksamhet på viss nivå. För att konsolidera den på kort sikt 2013 måste vi arbeta vidare med att få organisationen stabilt på plats i sina ny lokaler. Detta är visserligen också en kortsiktig fråga, men den har hög prioritet såsom en från 2012 olöst grundförutsättning.

Långsiktigt ser jag att vi nu 2013 måste tackla finansieringsfrågan för att främst få en bra bas för personalplaneringen, samt att i ett slag öka våra resurser och öka vår trovärdighet genom att få upp föreningsaktivitet på en högre nivå.

Som en sista prioritering har jag lagt in början på något som kan bli en prioritet 2014, om vår lobbyverksamhet. Det är mer av ett öppet förslag än de övriga, man kan tänka sig andra kandidater, och man kan nöja sig med färre prioriteringar. Boberger (diskussion)

Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Det finns inga äldre ämnen