Mötesprotokoll/Protokoll 2013-02-05/Målsättningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Övergripande prioriteringar för år 2013

[se kommentar på disk.sida/BO]

 1. Verksamheten ska fungera hyggligt (genomförande, ekonomi, redovisning och anseende utåt) [i princip fortsätta som 2012]
 2. Sekretariatet ska ha organiserats på ett bra sätt (organisatoriskt, personalmässigt och lokalmässigt) [slutföra ambition för 2012]
 3. Vid senare delen av året ha en möjlighet att se säkrare på föreningens ekonomi i ett tvåårsperspektiv (bredare finansiering, längre finansieringsåtaganden) [Förtydliga och förnya ambition för 2012]
 4. Väsentligt ökat volontärengagemang samt antal medlemmar [Nytt]
 5. Lagt grunden för en kommande ökning av påverkandeverksamhet (finansiering för detta, strategi/policy) [Nytt]

Möjliggörande

Föreningen
 • föreningen har 300 medlemmar
 • [30 -inkl sty/BO] frivilliga engagerar sig inom WMSE:s IRL-projekt
 • Organisationsutveckling av föreningen och styrelsen för att få en välfungerande förening. Mätbar? [Två organisationsutv.tillfällen under året? + skriftlig personalpolicy?/BO]
Kommunikation
 • [Vi har utvecklat en skriftlig kommunikationspolicy/BO]
 • [Vi har en genomtänkta webbsidor på www.wikipedia.se/BO]
 • Vi skickar ett nyhetsbrev och en Chapters Report varje månad.
 • Wikimedia Sverige och dess projekt är synliga internationellt (minst [3/BO] blogginlägg på WMF, x i Signpost, x tas upp i ytterligare medier, översättning av blogginlägg av internationellt intresse).
 • Vi uppdaterar alla relevanta rapportsidor på meta regelbundet.
 • Alla förfrågningar till föreningen svaras på inom en arbetsdag. [Anse BO för ambitiöst: en vecka?/BO]
Ekonomi
 • Vi uppfyller krav av Svensk Insamlingskontroll.
 • Vi har 90 konton.?
 • Utlägg ersätts inom en vecka. [Anser jag för ambitiöst:två veckor?]
Fundraising
 • vi fixar kvarvarande projektbidrag [stryks?/BO]
 • Vi får 250.000 i organisationsbidrag 2013
 • vi har alltid likviditet [säkrade inkomster?/BO] för minst 6 månader
 • [vi har identifierat fyra möjliga kandidater till icke-projektfinansierande/långsiktiga donatorer/BO]]
 • [vi har gjort ansökan till eller på annat sätt upparbetat relation till minst en möjligt långsiktig, ej projektfinansierande donator/BO]
 • Budget år 2013
  • beror på mindre än 25% av en enskild finansiär
  • minst 35% är organisationsbidrag
  • minst 50% av projekten är finansierade.
Projekt 2013
 • Minst 90% av högprioriterade projekt genomförs.
 • Minst 50% av medelprioriterade projekt genomförs.
 • Till alla projekt söks extern finansiering först.
 • Lågprioriterade projekt genomförs bara med minst 75% extern finansiering, [om inte mycket goda skäl finns för avvikelse/BO]

Frigöra innehåll

Information om fria licenser.
[A4 eller liknande kort skriftligt flygblad framtaget/BO]
Påverka organisationer
Praktiskt stöd

Fri kunskap i utbildning

Frigöra forskning
Wikipedia i utbildning [Mål och prioriteringar formulerade under året/BO]

Stöd till gemenskapen

Underrepresenterade grupper
Möten för aktiva skribenter [En ny "wikiträff"-stad etablerad/BO]
Ämnesexperter [Två seminarier/utbildningar för ämnesexpertcommunities arrangerade/BO]
Stöd till aktiva skribenter

Läsardeltagande

Utbilda allmänheten [tycker jag kan slopas/BO]
Användbarhet
Feedback från läsare

Främjare av kunskap

Råd till politiker och myndigheter [
Information om fri kunskap
Påverka institutioner