Diskussion:Medlemsmöte 2012-09-22

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Inspel från Lars Aronsson

1
LA2 (diskussionbidrag)

Jag beklagar att jag inte kan närvara på mötet den 22 september. Jag har lagt in flera idéer, utan att göra klart vilka jag själv skulle vara beredd att driva. Idéerna är inte så genomtänkta och genomdiskuterade som de borde vara. Men jag ville ändå bidra med ett diskussionsunderlag, som måste vara bättre än idétorka.

Jag har besökt Open Knowledge Festival i Helsingfors (18-21 september), där ett par styrelsemedlemmar ur Wikimedia Suomi deltog (ordförande Tommi Kovala samt styrelseledamot Ulpu Pajari). De verkar framgångsrikt odla kontakter med konstmuseet Ateneum, men de är en liten organisation med få medlemmar. Jag skulle gärna engagera mig i diskussioner runt digitaliseringen av finsk litteratur, där Projekt Runeberg kanske har en roll att spela, men jag bromsas av att jag inte behärskar finska språket.

Även vad gäller 2013 års verksamhet, så är det Projekt Runeberg jag vill fortsätta att driva (hellre än de projektidéer jag har föreslagit), gärna med stöd från WMSE. Stödet under 2012 (inköp av scanner+dator) gav ju god utdelning i form av inscanning av texter, som kommit till nytta både i svenska och danska Wikipedia.

Ainali (diskussionbidrag)

Förra årets verksamhetsplan baserade sig på områden: Stöd till gemenskapen, Kvalitet och Outreach. Nu när vi har Strategierna faller det sig mer naturligt att använda intressenterna som sammanhållande faktor, hela vägen ner från visionen. Frågan är dock om vi ska använda en till dimension inom intressenterna med kanske arbetsuppgifter, fokusområden, kompetensområden eller något helt annat? Detta tänker jag mig skulle kunna vara till en hjälp för att prioritera bland alla idéer vi kommer att ha fått upp på vår lista.

Det finns inga äldre ämnen