Verksamhetsplan 2013/Idéer

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Comment Här är en samling idéer som har uppkommit inför och under medlemsmötet i september. Fortsätt gärna att utveckla idéerna på egna sidor och länka härifrån.

Varje strategi har sina idéer i en prioriterad ordning. Efter varje idé finns en uppskattning i kostnad och behövd arbetstid från anställda.

Innehållsägare

Föreningen ska skapa och sprida information och kunskap om fria licenser

Föreningen ska påverka myndigheter, offentliga institutioner och organisationer så att de börjar använda fria licenser.

Föreningen ska ge praktiskt stöd till organisationer som vill släppa sitt material under fri licens.

Övrigt

Kunskapsspridare

Föreningen ska verka för att forskning finansierad med offentliga medel ska publiceras under en fri licens.

Föreningen ska utbilda lärare att integrera Wikipedia i utbildningen, framförallt genom att stimulera elever och studenter att skriva och aktivt bidra.

Skribenter

Föreningen ska arbeta för att få grupper som idag är underrepresenterade som skribenter att bli mer aktiva.

 • Edit-a-thons
  • Kvinnor
   • Edit-a-thons för kvinnor
   • Wikifem
   • Geek-girls meetup
   • Kvinnofolkhögskola
   • Nordiska museets vänner (består av många äldre kvinnor) och andra vänföreningar
  • Pensionärer
   • Kontakta Seniornet
   • Hembygdsföreningar
   • Studiecirklar med pensionärer
   • Professor emeritus-föreningar
  • Minoritetsgrupper
 • Specialgjort material för de olika grupperna: enklare material

Fler projekt behövs!

Föreningen ska organisera och stödja olika typer av möten för aktiva skribenter.

Föreningen ska ge stöd och uppmuntra ämnesexperter av olika slag att bidra aktivt till projekten.

 • Projekt:Wiki Loves Company
 • Intyg till skribenter
 • Verksamhetsplan 2013/Fotomässan
 • "Peer review"
 • Skrivstugor
  • Akademiker
  • Sjuksköterskeutbildning
  • Pelargonföreningen
  • Trädgårdsföreningar, odlarsällskap
  • Hobbyföreningar, ev, lista på föreningar via kommunerna/biblioteken
 • Skapa expertmaterial (tex filmer)
  • Svampföreningen

Föreningen ska undersöka vilket stöd aktiva skribenter behöver och arbetar med att tillmötesgå dessa på egen hand eller genom att vidarebefordra informationen till lämplig instans.

Övrigt


Läsare

Föreningen ska verka för en positiv attityd till, och ökad användning av, Wikimediaprojekten och fri kunskap, genom att bedriva både PR och utbildning mot allmänheten och potentiella användare inom Sverige.

Föreningen ska, som kontaktförmedlare mellan Wikimedia Foundation och användare inom Sverige, medverka till ökad användbarhet av plattformen, speciellt vad gäller sökningar och lokaliseringar.

övrigt

Främjare av kunskap

Föreningen ge råd till politiker och myndigheter om fri kunskap.

Föreningen ska påverka politiker att verka för fria licenser.

Föreningen ska påverka institutioner att själva uppmuntra användandet av Wikipedia i utbildning.

 • Återkommande möten med Skolverket
 • Återkommande möten med Utbildningsdepartementet
 • Informationsmaterial - Case studies från tidigare redan gjorda samarbeten
 • Wikipediavänlig skola
 • Högskolor, snarare än universiteten, Skövde
 • Arbeta vidare på Mittuniversitetet
 • Skolfederation

Föreningen ska söka ekonomiskt stöd från främjare av kunskap för sitt arbete.

 • Statlig bidrag
 • Folkbildningsråd
 • Privata organisationer
 • Arbeta vidare med Chelha