Verksamhetsplan 2012/Nordiskt samarbete

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mål

 • Wikimedia Sverige skaffar sig en bra överskikt över aktiviteter i andra nordiska Wikimedia Chapters, och skapar snabba och effektiva kommunikationskanaler med dem.
 • Vi ska ha en gemensam årsberättelse/best-practice bok på engelska som kartlägger Wikimedias ställning och aktiviteter i Norden.
 • Vi utvecklar två gemensamma projekt med minst ett annat Wikimedia Chapter och söker finansieringen till detta tillsammans.
 • Projektet finansieras genom Stiftelsen Chelha.

Koncept

I ett första Nordenmöte med representanter från Danmark, Norge, Sverige och Finland under FSCONS konferensen i Göteborg i november 2011 diskuterades möjliga samarbetsalternativ. Med följande tre projekt går vi vidare om minst en systerorganisation följer med.

Holger, Bengt och Jakob resar till ett möte till Oslo 22 april där projektet förbereds. Vi erbjuder igen reskostnader till chapters som har bestämt sig att vara med i ett projekt. Budgeten för mötet i Oslo blir 10 000 kr, vi reserverar resten (10 000 kr). för ett ytterligare möte.

 • Vi skapar en Wikimedia-årsbok baserat på 2011 verksamhetsberättelser som samlar best practices i Norden.
 • Wikimedia Norge har beslutat att delta i ett samarbete.

Tidsplan

 • projekt börjar senast 22 april
 • berättelse ska vara klar tryckt innan 30 juni.

Budget

 • projektarbete, koordination och kommunikation: 15 h
 • formgivning: 5 000 kr.
 • tryck: 5 000 kr.

Ansvar

 • Holger inleder projektet som börjar senast vid mötet i Oslo 22 april.
 • I projektfasen får Jakob ansvar för att färdigställa innehåll, och att koordinera formgivning och tryck.
 • PR gruppen stödjer Jakob.

Resultat

 • Broschyren tryckt och började distribueras på FSCONS i Göteborg 10-11 2012. se Nordic Wikimedia.

”Nordisk Wikimania”

 • Vi arrangerar en gemensam nordisk konferens i samband med FSCONS konferensen i höst 2012 där frivilliga kan presentera och utbyta sina projekt.
 • Jonas Öberg signalerade ett stort intresse om ett samarbete, 50 deltagare och ett eget spår under 1-2 dagar låter rimligt
 • Holger inleder projektet
 • Vi föreslår projektet till systerorganisationer senast på Chapterskonferans i Berlin.
 • En detaljerad projekt- och preliminärt finansieringskoncept färdigställs i Oslo 22 april.

stöd till minoritetsspråk

 • gemensamma transnationell projekt för att stödja Wikipedia på minoritetsspråk som t.ex. samiska
 • Bengt inleder projektet
 • Vi föreslår projektet till systerorganisationer senast på Chapterskonferans i Berlin.
 • En detaljerad projekt- och preliminärt finansieringskoncept färdigställs i Oslo 22 april.

Budget

Delprojekt Årsbok:

 • koordination och kommunikation: 15 h
 • formgivning: 5 000 kr.
 • tryck: 5 000 kr.

Delprojekt planeringsmöte:

 • Organisation och kommunikation: 15 h
 • Reskostnader och boende till två representanter från Sverige, Danmark och Finland: 20 000 kr.

Totalt: 30 h. En kalkylerad timkostnad om 450 kr/timme har använts.