Verksamhetsplan 2013/Vem är det?

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Återuppta insamlingsarbetet bakom Vem är det

Vem är det var en svensk biografisk handbok som utkom vartannat år under nästan hela 1900-talet. Utgivaren var Norstedts förlag, som dock lade ner produkten vid millenniskiftet. Nationalencyklopedin tog så småningom över utgivingen, men bara en årgång utkom, 2006. Produkten, en tusensidig bok utan bilder men full av förkortningar, är förmodligen osäljbar idag när kundkretsen förväntar sig att kunna hitta all information på nätet. Att nätet inte innehåller all information som det tryckta verket erbjöd, förhindrar inte att luften går ur marknaden och produkten blir olönsam. -- Vem är det är en mycket viktig källa för Wikipedia, när det gäller upplysningar om personer som levde på 1900-talet. Äldre årgångar har digitaliserats i Projekt Runeberg och det finns över 2000 länkar dit från Wikipedia. Det är en stor förlust att inte ha tillgång till aktuell information om personer som är aktiva nu på 2000-talet. -- Vem är det framställdes genom att viktiga personer förtecknades och tillställdes ett formulär, där de på heder och samvete fick fylla i uppgifter om sin födelse, utbildning, karriär, offentliga uppdrag, utmärkelser och publicerade skrifter. Att bluffa verkar ha varit ovanligt. De insända uppgifterna redigerades sedan och trycktes.

Det skulle vara möjligt att återuppta insamlingsarbetet bakom Vem är det, för att bygga upp ett arkiv med fakta om personer. Detta kan göras separat från Wikipedia, så att Wikipedia får ett källmaterial att hänvisa till. Wikipedias artiklar kan vara utförligare än de basuppgifter som skulle samlas in här. För att fungera, måste projektet drivas över lång tid och ha en säker tillgång till duglig arbetskraft, vilket betyder avlönad personal. Man skulle kunna återanvända personal från Norstedts och Nationalencyklopedin som har arbetat med det här tidigare. Omfattningen (antal biograferade personer) kan göras mindre eller större, för att passa den budget som projektet kan få. I stället för regelbunden publicering vartannat år, kan insamlingen bedrivas löpande. Inkomna uppgifter behöver inte förkortas, eftersom de inte ska tryckas. Finansieringen kan inte grunda sig på försäljning av det tryckta verket, utan måste komma från Wikimedias insamling, bidrag från fonder och kanske ett statligt kulturstöd.

Wikimedia Sverige skulle i första fasen (på egen bekostnad) kunna skissera ett sådant projekt och ta kontakt med Norstedts och Nationalencyklopedin för att undersöka genomförbarheten. --LA2 (diskussion) 25 augusti 2012 kl. 00.37 (CEST)[svara]