Projekt:Wikipediavänlig skola

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en idé om ett insteg till Wikipedia utbildningsprogram som ska göra det lättare för skolor att komma igång.

Först anmäler en skola att de är kandidat. Efter att ha klarat av vissa steg får de "stämpeln" Wikipediavänlig skola. Tanken är att de då ska vara väl förberedda att påbörja Wikipedia utbildningsprogram. Stämpeln riktas till gymnasieskolor.

Certifiering, stämpel eller märke

En skola som uppfyller kraven får en tydlig feedback i forma av ett diplom, ett märke eller en certifiering. Allt detta ska hinnas med på en termin. Om det inte lyckas fås inte stämpeln. Om en termin går efter att stämpeln har fåtts utan att utbildningsprogrammet genomförs förloras stämpeln. Stämpeln innebär att skolan kan använda begreppet Wikipediavänlig skola i sin marknadsföring.

Kvalificering

Följande saker ska ha klarats av.

  1. Skolan, både lärare och elever, har genomfört en enkät kring hur Wikipedia används på skolan så att nuläget fastställs.
  2. Alla elever på skolan ska ha sett och gemensamt efterarbetat en introduktionsfilm om Wikipedia.
  3. En lärare på skolan ska ha fått utbildning om Wikipedia i skolan.
  4. Skolan ska skriva på en avsiktsförklaring (som bland annat innebär att genomföra utbildningsprogrammet).
  5. Ladda upp ett foto på skolan på Wikimedia Commons.
  6. Det ska finnas en plan för att påbörja arbetet med Wikipedias utbildningsprogram.
  7. (En aktiv studentklubb)

Intressenter

För att stärka upp vår certifiering kan vi utöka skolans kontaktnät i samhället. - stadsbiblioteket, arkiv eller - skolan bör jobba nära andra GLAM-institutioner - lärarfacket på orten, eller nätverk för pedagoger och rektorer kan aktiveras (skola som fått certifiering ska också berätta om detta