Diskussion:Stadgerevision 2018

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Dessa kan ej antas 2018

2
Yger (diskussionbidrag)

Påminner om lydelsen i paragraf 12 Ändring som gäller föreningens namn eller ändamål, regler om ändring av stadgarna eller föreningens upplösning kan endast ske efter två likalydande beslut som fattas vid två ordinarie årsmöten i följd med 2/3 majoritet av de avgivna rösterna.

Historiker (diskussionbidrag)

Det är nu noterat och klargjort på sidan.

Det finns inga äldre ämnen