Diskussion:Verksamhetsplan 2012/Undersökningar

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Jopparn (diskussionbidrag)

Det är ofta en kostnad associerad med att genomföra intervjuer eller enkätundersökningar, exempelvis på grund av telefonräkningar eller resekostnader, brevutskick etc. Ett förslag vore därför att införa ett mindre stipendium som är tänkt att täcka de kostnaderna. Exempelvis skulle stipendiet kunna ligga på 3 000 kronor för den eller de studenter som tar på sig att skriva en uppsatts om ämnet. Av de pengarna skulle 1 000 kronor ges ut redan i början som en morot att ta på sig uppgiften och de kvarvarande 2 000 kronorna ges ut mot kvitto på omkostnader. Vad tror ni om detta? Jopparn (diskussion) 28 april 2012 kl. 16.28 (CEST)

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, i budgeten finns det lite pengar avsatt för kostnader, vilket mycket väl skulle kunna vara av en här typen.

Jopparn (diskussionbidrag)

Jo, jag såg det men var lite osäker på vad pengarna var tänkta att användas till, d.v.s. om de redan var låsta till någonting. Om vi fortsätter bolla samma idé vore det kanske värt att skapa någon form av formaliserat system med uppsatsstipendier? Jag tänker mig att målet borde vara att få så många högkvalitativa uppsatser skrivna om olika intressanta områden som möjligt, och inte bara i just det här specifika fallet. Utan att ha lagt ned allt för mycket tankemöda så tänker jag mig att det åtminstone skulle kräva att vi:

  • Utarbetar stadgar och andra dokument för när och hur pengarna skall delas ut, vad de skall användas till etc.
  • Skapar någon form av styrelseutskott/arbetsgrupp som kan gå igenom externa förslag, både från studenter och forskare;
  • Skapar någon form av think-tank där uppsatsförslag kan bollas fram och tillbaka så att konkreta idéer kan läggas fram (vi vill ju inte ha för många undersökningar som pågår samtidigt då det kan leda till att folk ledsnar på att svara på enkäter, delta i intervjuer etc.). Någon form av prioritering bör nog ske. Jag tänker mig något i stil med en miniversion av meta:Wikimedia Foundation Research Committee som skulle arbeta i nära samarbete med dem, men fokusera på situationen på svwp och våra specifika behov av fördjupad kunskap;
  • Avsätter en större budgetpost för den här typen av stöd;
  • Genomför en hel del utåtriktat arbete (PR) för att få studenter och forskare medvetna om möjligheten (ex. skapande av informationsfolder att dela ut, wikisidor, annonser och presentationer). Det kan självklart kombineras med en allmän föreläsning om Wikipedia och kanske kan fungera som ett dragplåster när vi föreläser på universitet.
Det finns inga äldre ämnen