Diskussion:Vision/Vision 2016

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Det finns arkiv för denna sida.


Mall:LQT-sida konverterad till Flow

Kommentarer på Vision 2016

4
Jopparn (diskussionbidrag)

Det här är en väldigt intressant sida som jag tycker bör arbetas vidare på. Jag blev inspirerad när jag läste den och bestämde mig för att sammanställa en lista med kommentarer och förslag som jag hoppas kan vara intressanta för styrelsen att tänka över. Förslagen är skrivna av mig i min roll som medlem och inte som anställd.

En del av punkterna är väldigt konkreta medan en del är rätt fluffigt skrivna. Jag tror att tidsbundna visioner som denna mår bra av att vara rätt konkreta och föreslår därför att de existerande punkterna komplementeras med följande:

 1. Medlemmar: Det är bra att det nu finns ett konkret mål om hur många medlemmar vi hoppas på att ha men det saknas en specifikation om hur många organisationer vi hoppas ha som medlemmar.
 2. Organisation: Den här punkten blir jag lite konfunderad över och känner att den skulle behöva utvecklas. Varför är en server i Sverige viktigt? Vad skulle en toolserver tillföra som inte den tyska kan klara av? Ska de fem anställda jobba heltid? Det borde för övrigt konkretiseras vad de ska jobba med. Det har ju inget egenvärde i att ha en stor organisation om det inte är tydligt och klart vad de har där att göra. Tvärtom kan det nog uppröra en del om det inte är tydligt vad pengarna används till. Det lär ju krävas ett nytt kontor för att klara nyanställningarna och är det rentav ett mål till 2016? Hur många Wikipedian in Residence har vi en vision om att ha varje år? Hur många konsulttimmar?
 3. Samarbeten: Hur många institutioner hoppas vi ha haft samarbeten med år 2016? Vad hoppas vi att de ska ha lett till (exempelvis antal donerade bilder till Commons)? Har vi visioner om etablerade och fortgående samarbeten med myndigheter? Med NGO:er? Med andra aktörer i samhället?
 4. Norden: Punkten med Norden är väldigt intressant och det är jättekul att det projektet kommer igång! Norden är dock större än de nu deltagande länderna. Finns det något mål från de existerande Wikimedia-föreningarna att stödja nya föreningar? Kanske vore det i så fall värt att lägga till att Wikimedia Sverige effektivt bidragit med stöd vid uppstarten av Wikimedia Island? Finns det något vision om på olika sätt stödja Wikipedia på de olika nordiska minoritetsspråken, det vill säga samiska, tornedalsfinska, romani chib och jiddisch?

Därtill tänker jag att följande punkter i en eller annan form skulle kunna läggas till:

 1. Begränsad miljöpåverkan: Vision om att Wikimedia Sverige går i bräschen bland de andra chapterna och att WMSE år 2016 inte har någon koldioxidpåverkan då vi koldioxidkompenserar alla våra utsläpp från exempelvis servrar och resor samt på andra sätt åtgärdar miljöproblem som identifierats.
 2. Politiskt involverad: Vision om vad Wikimedias plats i politiken och föreningens kamp för fri kunskap är och består i. Har vi en vision om att bedriva någon form av organiserad lobbying i Sverige? Har vi en vision om ett pan-europeiskt samarbete med ett kontor i Bryssel för lobbying på EU-nivå (jag har sett det nämnas på mailinglistorna i samband med SOPA)?
 3. Forskning: Vision om hur WMSE stödjer forskning om Wikipedia. Exempelvis att en forskningskommité/arbetsgrupp har satts upp som delar ut X antal stipendier per år till studenter och forskare som forskar om Wikipedia? Kanske en del-vision om effektiv implementering av resultaten på Wikipedia.
 4. Internationellt stöd: Vision om att WMSE internationella aktivitet. Exempelvis att WMSE aktivt, både tekniskt och ekonomiskt, stödjer uppsättandet av andra stödföreningar i utvecklingsländer. Stöd med datorer, IT och teknisk utrustning till volontärer i de länderna?
 5. Tillgänglighet: En vision om att WMSE:s wiki och aktiviteter är anpassade för att vara tillgängliga för alla intresserade, även om de har handikapp eller andra typer av begränsningar. Stöd till projekt och forskning som bidrar till ökad tillgänglighet på wikis?
 6. Transparens: En vision om att allt arbete som sker i WMSE sker transparent och med så mycket öppenhet som bara är möjligt.
 7. Press: En vision om hur WMSE beskrivs i pressen och föreningens arbete med PR. Hur mycket plats i pressen hoppas vi ha? Är det ett mål att ha en som är del- eller heltidsanställd med att kontakta pressen, skriva pressmeddelanden, bygga vår profil etc. anordna och ställa upp på intervjuer med mera? Har vi en vision om att erbjuda någon form av mediaträning till styrelsen och de wikipedianer som ofta ställer upp på intervjuer? (Även om många gör ett bra jobb redan nu kan det ju göra att vi undviker en del fallgropar. De som ställer upp i media blir ju de som blir våra ansikten utåt och de kan ju i den rollen vara antingen oerhört värdefulla eller kostsamma.)
 8. Bidragsgivare: Vision om att få en jämnare fördelning både bland WMSE:s medlemmar men även vilka som är aktiva på Wikipedia och de andra projekten. Exempelvis att könsfördelningen förbättrats i både WMSE och på Wikipedia samt att fler invandrare i Sverige bidrar till svenskspråkiga Wikipedia eller på deras modersmål.

Sedan funderar jag på den uppdelning som jag upplever i det här dokumentet mellan WMSE och de olika projekten som vi är här för att tjäna. Kanske skulle dokumentet vinna på att bindas samman med projekten genom att nämna våra, WMSE:s alltså, visioner om antal bidragsgivare, antal artiklar, längd på artiklar, antal utvalda artiklar, antal inscannade böcker på Wikisource, antal ord på Wiktionary etc. Det är ju därför WMSE finns och jag kan tycka att de borde vara en väl integrerad del i vår vision. För även om WMSE förstås inte kan bestämma över det och det hela till stor del sker organiskt kan WMSE trots det ha målsättningar som vi kan arbeta mot och stödja projekt ekonomiskt och administrativt som leder gentemot dem.

Ainali (diskussionbidrag)

Kul att du funderar på de här sakerna! När jag först redigerade på den här sidan, blandade jag ihop vision med vad en strategi egentligen är. Och många om de sakerna du föreslår är också strategier, och är precis sådana saker vi ska prata om på mötet i höst så det är utmärkt att vi har konkreta punker att bolla redan nu! Flytta gärna de delar du tycker passar in till Diskussion:Strategi. Din punkt 8 är till exempel redan med i visionen. Ditt förslag om transparens, som jag helt håller med om, är kanske vara sig en vision eller strategi utan en policy som vi följer.

Jopparn (diskussionbidrag)

Tack för feedbacken och ursäkta mitt sena svar. Du har helt rätt i att visa frågor som jag ställer här ovan lika väl skulle kunna ligga under strategi-dokumentet. Men beroende på hur det formuleras kan ju de flesta punkterna vara vilket som. Om vi tar exemplet med transparens.

I form av en vision (vad vi drömmer om): "Föreningens arbete är fullständigt transparent och av högsta standard. Andra organisationer använder WMSE för att mäta sin egen transparens och få inspiration". Ofta är det ju lämpligt att det följs av en liten förklaring/rättfärdigande/rational så att andra fattar vad vi håller på med och kan inspireras: "Transparensen hjälper till att öka intresset för föreningens verksamhet och involvera medlemmar och volontärer så tidigt som möjligt vilket ökar föreningens effektivitet.

I form av en strategi (hur vi uppnår våra drömmar): "För att uppnå föreningens vision kommer WMSE de kommande åren att investera i utvecklingen av friprogramvara som underlättar det hela. WMSE kommer även att utveckla det interna arbetet samt upprättande av nödvändiga policys/riktlinjer baserat på best practice".

I form av en policy (saknar ju en bra definition och du kanske tänker på det annorlunda, men jag tänker mig "riktlinje", alltså det dokument som mer i detalj styr hur strategin ska genomföras): "För att föreningens arbete skall vara lätt att följa skall all information som kansliet producerar läggas upp på WMSEs wiki inom 5 arbetsdagar efter att ett beslut tagits eller ett arbete med ett nytt projekt påbörjats".

Punkterna som finns i visionen, i strategin och i våra interna policys bör väl rimligen överensstämma med och bygga på varandra snarare än att vara frikopplade från varandra?

Ainali (diskussionbidrag)

Ja det är bra poänger. Och att ha en kedja är bra, kanske helt nödvändig, och den ska vara kopplad hela vägen från syftet "att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor". Visioner som inte går att koppla till syftet är utanför vårat verksamhetsområde och kommer alltid att vara sekundära till det som föreningen har bildats för. Den visionen som årsmötet beslutade om var framarbetad direkt ur syftet.

Det finns inga äldre ämnen