Ekonomiska rutiner/Attesteringar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Attesteringar görs av verksamhetschefen eller kassören innan kvitton och uttläggsbegäran bokförs eller fakturor betalas. Attesteringen görs genom underskrift på respektive underlag, eller på digitala verifikat genom ändring av filnamn till "(filnamn)_attest_JA_(datum)_kst_(kostnadställe).pdf". Vid attesteringen skall följande kontrolleras:

  • Är fakturan korrekt (stämmer belopp, har den redan betalats etc.)?
  • Har den avtalade tjänsten eller beställningen levererats enligt avtal eller ligger i avtalad tidsplan?
  • Är föreslaget kostnadställe/projekt korrekt?
  • Finns det ett (styrelse)beslut eller annan anledning att godkänna utläggsersättningen?

Om alla frågor besvaras med ja kan händelsen attesteras och lämnas vidare till ekonomiadministratören. Annars skall "avsändaren" kontaktas.